Archive for oktober, 2006

oktober 25, 2006

BTS i bis

Denne uka sendes nr 3/06 av det svenske tidsskriftet Bibliotek i samhälle (bis) ut til abonnentene (noen også i Norge, men det bør bli flere). Men dette nummeret har redaktør Lennart Wettmark sendt meg to sider av som pdf-fil, sånn at jeg kan briske meg med første omtale av Biblioteket tar saka i et fagtidsskrift.

oktober 25, 2006

Ny bibliotekarrolle – journalist og dokumentalist på konferanser?

Den finske filosofen og bibliotekvennen Mikael Böök har dratt igang en unik plan, såvidt jeg kan forstå: Under og etter den store konferansen World Social Forum Nairobi 2007 skal et antall frivillige bibliotekarer dokumentere det som skjer på Internett. De skal både være journalister, webpublisister og dokumentalister. Kanskje ikke helt enkelt å kombinere alt dette, men hvem skulle være bedre enn bibliotekarene til sånt?

Sjøl kunne jeg godt tenkt meg å tatt perm fra jobben, eller brukt litt ferie, og deltatt på denne måten på den norske varianten av WSF, Globaliseringskonferansen (som nettopp er avslutta for i år). Men ideen kom litt for brått på meg. Sånt må jo organiseres.

Jeg har nå snakka med ledelsen for konferansen i Oslo, som var svært positive og ganske sikre på at dette eventuelt vil slå an. I dag er det helt tilfeldig hva de får gjort. De legger ut foredrag hvis noen spør dem om det, og hvis det er greit for foredragsholderen. Så: Med tanke på neste konferanse (i 2007 eller -08, det er ikke avgjort): Ta kontakt med meg hvis du kunne tenke deg å bli med på dette.

Sjølsagt vil bibliotekarer måtte stille som frivillige privatpersoner i sånne sammenhenger, ikke som ansatte ved bibliotek a eller b.

Hva ville vi vinne på dette? Ganske opplagt økt oppmerksomhet for biblioteksaka, samt nedriving av det gamle bibliotekar-imaget og oppbygging et nytt – og riktig!

Se oversikt over inspirasjonskilder og beslekta tjenester

oktober 25, 2006

Kunskapsspanarna – forbilledlig!

Man oppdager etter hvert at Biblioteket-tar-saka-beslekta ideer slett ikke er noe nytt på bibliotekområdet. Det gjelder “bare” å få tenkemåten til å gjennomsyre bibliotekarhverdagen og få satt ting i system.

En over to år gammel tjeneste som virkelig er i “BTS-ånd” er den svenske Kunskapsspanarna (misvisende lenke, 7.11.2018), der søstertjenestene til Biblioteksvar.no, nemlig Fråga biblioteket og Jourhavande bibliotekarie, stiller opp for tv-kanalen Kunskapskanalen (SVT) og på nettsida si leverer lenker til kvalitetsressurser på Verdensveven, samt til bøker for videre lesing – til hvert enkelt program. Dette tilsvarer omtrent Rett på sak, “mini-varianten” av BTS.

oktober 25, 2006

Oshkosh på kartet!

En tjeneste det absolutt kan være verdt å nevne i BTS-sammenheng er Hot Topics-bloggen til biblioteket i Oshkosh, Wisconsin. Særlig In the News-avdelinga er praktisk talt identisk med Rett på sak (i ettertid fins Oshkosh-sidene bare på Internet Archive, så nå går lenkene dit).

En svært interessant idé er også biblioteksida om kommunebudsjettet! Slett ikke alle (norske) rådmenn og ordførere er opptatt å demokratisere budsjettdebattene mer enn høyst nødvendig.

Se oversikt over inspirasjonskilder og beslekta tjenester

oktober 2, 2006

Bibliotekutredninga om samfunnsblogg!

ABM-utvikling lanserte utredninga Bibliotekreform 2014 i Oslo 25. september, jamfør et intervju jeg hadde med NBF-leder Anne Hustad på NBF-veven samme dag.

I forbindelse med BTS beit jeg meg særlig merke i følgende avsnitt på side 20 i del 1 (pdf):

Bibliotekenes trykte og digitale kilder kan brukes aktivt for å formidle kunnskap og innsikt til befolkningen i forbindelse med aktuelle samfunnssaker og debatter. Bibliotekene bør ta i bruk nye dialog- og formidlingsformer. Bibliotekenes samfunnsblogg kan være et aktuelt og oppdatert digitalt kunnskapsrom med utgangspunkt i aktuelle nyhetssaker og med pekere til relevante innholdsressurser. Samfunnsblogger kan utformes med varierende faglig profil gjennom et organisert iblioteksamarbeid eller av det enkelte biblioteket. Den digitale dialogen kan suppleres med lokale arrangementer i bibliotekene i form av utstillinger og debattmøter. (Det står også litt i del 2, side 51 (pdf))

– Dette er som jeg skulle sagt det sjøl! Dette må diskuteres nærmere, sjøl om ideen dessverre ikke ser ut til å ha fått status i utredninga som prioritert tiltak.

Blogg vil sikkert kunne brukes som publiseringsmedium for mye av det det jeg har beskrevet i mitt BTS-konsept. Spørsmålet er om blogg egner seg for dugnadsarbeid? Men hva med en flerbruker-blogg av typen LISnews, som igjen bygger på Slashdot?

Jeg er invitert til å snakke om akkurat sånne ting på Bibliotek 2.0-konferansen til SIKT og fylkesbiblioteket i Bergen i månedskiftet november – desember.

Skriv gjerne comment om dette. La oss utvikle dette i fellesskap.

oktober 1, 2006

BTS konverterer til blogg

Jeg har lagt over den norske utgaven av BTS til WordPress-bloggen

http://bibliotekettarsaka.wordpress.com

Piloten om flyplassen og malen og den engelske teksten blir liggende der de er, i alle fall inntil videre.

Translate »