Mer fra Mjøsby(gd)ene

Lillehammer bibliotek har de siste åra stått for en type demokratiutvidende virksomhet som kan være et eksempel til etterfølgelse. De har siden høsten 2003 og fram til i år arrangert fire større folkemøter, særlig om byutvikling, f.eks. om en ny byplan som var på høring og om motorvei og/eller dobbeltspora jernbane til Lillehammer. Innledere har vært alt fra fagfolk fra Høgskolen til byarkitekten, ordføreren og forfatter Karin Sveen.

Trond Minken, inntil nylig biblioteksjef på Lillehammer, nå i Buskerud, presenterte dette tiltaket under et seminar under IFLA-konferansen i Oslo i fjor, som jeg dekka for NBF-veven. Han fortalte blant annet at «enkelte politikere og administratorer ble sure, men folk flest satte stor pris på det».

Noen av møtene ble supplert med utstillinger i biblioteket.

Etter et besøk i dag på sida «Byutvikling» på kommunens nettsted er det åpenbart at det ikke ville koste biblioteket mye å lage en mye bedre, enkel BTS om samme tema. (I tilfelle det skjer forbedringer på kommunenettet, så var det sånn det så ut 21. november 2006)

4 Trackbacks to “Mer fra Mjøsby(gd)ene”

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: