Archive for juni, 2007

juni 19, 2007

Tord Høivik om «Bibliotekplakaten»

På bloggen sin skreiv Tord H. fredag om Bibliotekarer som redaktører. Det er Vidar Lund og Line Rubach som har foreslått en bibliotekplakat for å stå friere når de blogger i egenskap av kommuneansatte og biblioteksjefer.

Tord skriver: «Dersom et tradisjonelt og familievennlig bibliotek plutselig begynner å sette søkelys på lokalpolitiske saker, er det ikke sikkert biblioteksjefen blir berømmet for sitt demokratiske sinnelag. … Selv om biblioteket ikke tar stilling til konkrete saker, griper det likevel inn i de politiske prosessene ved å påvirke den politiske dagsorden. I det ideelle Norge har biblioteket både rett og plikt til å fremme den frie debatten – som alle betrakter som demokratiets grunnlag. I det reelle kommune-Norge kan det hende at politikerne foretrekker et bibliotek som holder seg eventyrstunder og forfatterbesøk. De trenger ikke si det høyt – men mye kan antydes i neste års budsjett».

I gårsdagens innlegg på denne bloggen skreiv jeg om den omfattende svenske debatten på 1970-tallet om akkurat dette! Bortsett fra at de ikke hadde blogger på den tida. Les Anna-Lotta Jadinge: Det politiska biblioteket (pdf). Praktisk talt alle – som deltok i debatten (dét er kanskje et avgjørende skisma…) – var enige om at folkebiblioteket bør ha en slik politisk rolle, som en demokratiforsterker. Men omtrent da debatten døde ut, av forskjellige grunner, kom samtidig 80-tallet med både sine klamme medborgerkontor (=sørvistorg), sitt nesten ufattelige nyliberale konsensus mellom våre respektive nordiske sosialdemokratier og de ny- og gammelkonservative. Som sjølsagt også påvirka bibliotekånden indirekte.

La oss se om det kan bli litt debatt om dette på Tords blogg. Jeg har såvidt begynt. På Facebook blei det fint lite av det, sjøl om jeg har fått nærmere 100 kjente og ukjente «venner» i BTS-gruppa!

juni 18, 2007

BTS-relevant litteratur strømmer på!

jadingem fl 14Plutselig snubler du over perler der du ikke engang ante det fantes muslinger. Sånn er det også med faglitteratur. Noen sånne perler trilla rett i fanget på meg i løpet av mai. Hadde lest og hørt om noen av dem, men ikke tatt meg tid til å se nærmere på dem.

Først og fremst vil jeg bruke litt bloggplass på Anna-Lotta Jadinge. I 2004 skreiv hun sin magisteruppsats ved universitetet i Uppsala, med tittelen Det politiska biblioteket : Folkbiblioteket som rum för medborgardeltagande och offentligt samtal. Jadinge gjengir og analyserer blant annet en debatt i Sverige på 1970-tallet som inneholdt svært mye av det samme som jeg har forsøkt å få fram gjennom BTS:

Opphavsmannen til debatten var Ture Edbom, en sosialdemokratisk kommunalråd i Gävle, som i to artikler i Biblioteksbladet nr 1 og 2 1975 skildra det han kalte ”det politiske biblioteket”. Tanken var, ifølge Jadinge, ”att folkbiblioteken skulle ges en betydligt större roll i samhällets politiska liv än de dittills hade haft. Biblioteken skulle bland annat verka för att fler medborgare deltog i samhällsdebatten genom att ”metodiskt ge röst och rum åt opinioner” och ”vara en alldeles naturlig partner till partierna och politiska grupper”, på ett sätt som var förenligt med bibliotekens partipolitiska neutralitet. På det här sättet skulle biblioteken bidra till en vitalisering av den lokala demokratin, som allmänt ansågs hotad efter de omfattande kommunsammanslagningar som hade genomförts från 1950-talet och framåt”.

read more »

juni 18, 2007

SMALE titler versus bestselgere

Et fåtall bestselgende boktitler på det norske markedet stikker av med den største og grundigste omtalen i media. Det bør ikke være bibliotekets oppgave å forsterke dette, snarere tvert imot. Dette tok Ås bibliotek i Akershus konsekvensen av når de i et prosjekt, sammen med bl.a. lokalavisene i distriktet og Norsk kulturråd, har skrevet og formidla bokomtaler om «de gode oversatte romanene». Se omtale i Østlandets Blad 13. juni.

En beslekta tankegang ligger sannsynligvis bak bibliotekar Halfdan Wiiks serie med «retro-anmeldelser» i Klassekampen, seinest i dag om Arild Haalands «Den frosne freden», ei «fredsbok» fra 1952!

I sammenheng med Biblioteket tar saka har jeg slått frampå med et liknende fokus fra bibliotekets side på glømte og forbigåtte bøker og debatter.

La sånt som dette bli noe mer enn et prosjekt, men en fast dugnad, gjerne sponsa av Kulturrådet. Og la omtalene bli lenka opp fra webkatalogene.

juni 14, 2007

Debatt om samarbeid bibliotek og presse – ?

I formiddag har jeg invitert til den første debatten BTS-Facebookgruppa. Jeg skriver:
«Utgangspunktet mitt er: BTS, i sine ulike fasonger (de fleste fortsatt bare på dummy-stadiet), handler i en ikke ubetydelig grad om JOURNALISTIKKLIKNENDE virksomhet: Fra djupdykk, research, bearbeiding og publisering av BTS-er på bibliotekhjemmesidene til blogging om viktige saker for lokalsamfunnet. Viktige deler av pressa/journalistikken er i forfall. Stikkord: Kommersialisering, nivellering og profitt går foran klassiske presseideal. For nettjournalistikken/ -avisene gjelder dette i enda større grad. Noe pressa ikke benytter seg av (bare helt unntaksvis) er lenking til primærkilder og annet eksternt stoff på nettet, altså utafor eget nettsted. Bl.a. fordi slik lenking ville bety at leserne bevega seg bort i kortere eller lengere tid (noen ganger forsvinner helt) – og dermed også blir mindre eksponert for reklamen i nettavisa!
Spørsmålet mitt blir: Kunne det likevel tenkes at et systematisk samarbeid med biblioteket og BTS kunne ENDRE LITT PÅ DETTE?
Den riktignok ikke-kommersielle Kunskapskanalen til SVT gjør dette i dag: http://www.bibl.hj.se/kunskapskanalen.
Dette ville bety forbedra tilgang til balansert kunnskap av høy kvalitet både til den vanlige leseren/lytteren/seeren og til politikere, organisasjoner osv osv.
Egentlig er jo ikke dette noe nytt. Materialet, mye av det i alle fall, er jo allerede samla inn og ordna, ofte av egne bibliotekarer/researchere, og det finnes lenker til det. I de større presseorgana brukes bibliotekarer hele tida til research, jamfør bl.a. Alf Endre Magnussen i Aftenposten, som har vært med på å vinne SKUP-prisen. Men kunne redaksjonene dra mer nytte av biblioteknettverket, ikke bare de interne?
PS: Som hovedregel bør ikke en redaksjon kunne bruke biblioteket/BTS eksklusivt. Det et offentlig bibliotek/BTS legger ut må være opplenk- og til og med mashup-bart for hvem som helst».

juni 13, 2007

BTS på Nordnorsk bibliotekkonferanse

I Bodø ved månedsskiftet var jeg så heldig å slippe til som foredragsholder på konferansen til Norsk Bibliotekforenings avdeling Nord-Norge i Bodø. Programkomiteen deres viste seg å ha imponerende teft (og litt flaks?) for Det Som Er Viktig Akkurat Nå (og da kunne de jo ikke komme utenom BTS…). Jeg la vekt på at folkebiblioteket i framtida må bety noe for lokalsamfunnet og at BTS kan bidra til det. Her blei jeg ei uke tidligere, på den svenske bibliotekkonferansen i Stockholm, inspirert av Library 2.0-guruen Michael Casey som la vekt akkurat på dette. Powerpointen min ligger på NBF NN, men kan også klikkes fram her.

Jeg fikk et par henvendelser fra interesserte kolleger i landsdelen. Jeg signaliserte da at jeg stiller opp – gratis! – som teknisk og innholdsmessig konsulent for dem hvis/når de vil sette i gang. For nå er det på tide å få til noe mer enn bare flyplass-BTS-en fra i fjor.

juni 13, 2007

Nå også på Facebook

Jeg starta i går formiddag ei Biblioteket-tar-saka-gruppe på Facebook (krever at du registrerer deg), med uttrykt målsetning å sjekke om dette forumet «egner seg til å generere interesse for BTS blant bibliotekfolk, journalister og andre som er opptatt av God Kunnskap til Folket!». Jeg inviterte de rundt 25 bibliotekarene (stort sett) som jeg på det tidspunktet var «venner» med. Etter et døgn er 37 (!) med i gruppa, så jeg får henge i og lage litt innhold…

Håpet mitt er å få kontakt også med journalister. Skal det bli noe sving på sakene må bibliotekarene alliere seg med journalistene, og tilegne seg journalistisk metode sjøl. Mer om det seinere. Kanskje jeg sparker igang en debatt omkring såntno på denne BTS-gruppa på Facebook.