Archive for juni, 2010

juni 30, 2010

“Det reflekterende rom”

Vi gratulerer Lørenskog bibliotek som igjen har fått støtte fra Fritt Ord til den åpne møteserien “Det reflekterende rom”. Her tar de opp aktuelle debatter, hver gang med Andreas Hompland som møteleder. Som kanskje starta det hele med sin kronikk i Dagbladet i 2006?

Disse møtene har vært holdt hittil:

“Er virkelig norsk skole dårligst i klassen?” (med Kristin Clemet og Nils Christie) 5.11.08
“Hvorfor klager vi så mye når vi har det så bra?” (med Thomas Hylland Eriksen og Einar Øverenget) 3.12.08
“Mellom himmel og jord – astronomen møter astrologen” (med Knut Jørgen Ødegaard og Per Henrik Gullfoss) 15.4.09
“Hva skal vi forvente av nye nordmenn?” (med Abid Raja og Unni Wikan) 29.4.09
“Røverøkonomi” (med Stein Morten Lier og Tom Kristensen) 11.11.09
“Hvor går det norske språket?” (Helene Uri og Sylfest Lomheim) 9.12.09
“Er det en “menneskerett” å få barn”? (med Johanne Sundby og Einar Øverenget) 14.4.10

Ifølge bibliotekets nestleder Karl-Arne Olsen, som vi har snakka med, vil de i kommende periode i enda større grad enn hittil prøve å fange opp temaer mens de debatteres. – Derfor har vi ikke lagt detaljerte planer for denne bolken. Fremdeles udebattert i Lørenskog er for eksempel spørsmål knyttet til miljø, religion, massemedia, skjønnlitteratur – og mye annet.

Og hva med brennbare saker i den egne kommunen?

Noen har foreslått at tiltaket bør inn på statsbudsjettet! Med fare for at det da blir tatt brodden av…

juni 30, 2010

Bråk i biblioteket

Ved skolebiblioteket på Sandvika videregående i Bærum har de satt i gang et forsøk med “Bråk i biblioteket”. To og to lærere utfordres til å ta en debatt, mens en elev er ordstyrer. Arrangementet foregår i midttimen, og elever som er interessert kan høre på og delta i ordskiftet. Eksempler på debatter er Den norske skoles hovedproblemer i dag og Finnes Gud?. Se også bibliotekarens blogg, Leselyst.

Translate »