Archive for mai, 2013

mai 10, 2013

Norske ikke-saker bekrefta

I en post her på bloggen i februar siterte vi oss sjøl fra tidsskriftet Bis – Bibliotek i samhälle – der vi blant annet ga fire eksempler på saksområder som den nasjonale pressa ikke dekker eller dekker dårlig. Vi nevnte:

  • Manglende kritikk av Norad og norsk bistandspolitikk.
  • de negative konsekvensene av pensjonsreformen
  • oljeboomen i Nord-Norge.
  • Klimakrisa og nullvekst.

i Klassekampen i dag kan vi lese at Sven Egil Omdal, som har leda arbeidet med rapporten “Journalistikk og demokrati” på oppdrag av Fritt Ord, lese hvilke fire felt han karakteriserer som de alvorligste “blindsoner i norsk journalistikk”. Tankegangen og eksemplene har visse sammenfall, kan man si:

  • Lokalsamfunn der regionaviser legger ned sine kontorer.
  • EU og EØS, der avgjørelser får stor betydning for Norge.
  • Miljø, klimaspørsmål og olje- og energisektoren.
  • Forvaltningen av norske arbeidstakeres private pensjonsinnskudd.

 

mai 7, 2013

NBF lyser ut 200 000 kr til debatter i bibliotek

I samband med Norsk Bibliotekforenings 100 års-jubileum i år, har foreninga utlyst støtte til gjennomføring av debatter i bibliotek, under navnet “Demokratisk vorspiel”. Arrangementene skal være lokalt forankra, og hensikten er å “sette viktige temaer på dagsorden, øke lokalt engasjement og synliggjøre bibliotekene som lokaldemokratisk arena”.

mai 7, 2013

“Uavhengige” bibliotek i nytt lovforslag

Kulturdepartementets utkast til revisjon av biblioteklova rommer blant annet en formålsparagraf med et helt nytt avsnitt. Etter Norsk Bibliotekforenings anbefaling i høringssvaret i fjor, har departementet tatt inn ordet “uavhengig” i den foreslåtte teksten, som allerede var bygd ut med formuleringer om møteplass og debattarena: “Folkebibliotekene skal være en møteplass og en uavhengig arena for offentlig samtale og debatt”.

Det blir spennende å se hvordan dette kan konkretiseres.

Translate »