Archive for november 30th, 2013

november 30, 2013

«Debattbiblioteket» vil stille krav til bibliotekutdanninga

Verdien av profesjonsutdanning – enda en gang. Dette er tittelen på en viktig artikkel i av professor Ragnar Audunson i Bok og Biblioteks nettutgave 27. november 2013.

Han konstaterer for det første at den nye formuleringa i §1 i biblioteklova betyr en styrking av folkeopplysningsaspektet knytta til bibliotek, men at dette «muligens [er] på kollisjonskurs med noen rådende trender i praktisk bibliotekvirksomhet»… «Allerede midt på 1990-tallet da jeg arbeidet med min doktoravhandling, husker jeg at jeg intervjuet bibliotekledere som argumenterte mot opplysningsprosjektet. Ingen vil bli folkeopplyst».

read more »