Archive for februar, 2014

februar 20, 2014

Bibliotek kopierer ikke litteraturhus

I Bok og bibliotek nr 1, 2014 (ikke på nett) skriver igjen professor Ragnar Audunson om bibliotek og litteraturhus. Han tar for seg litteraturhusa i Tyskland og Norge og konstaterer at de “først og fremst [har] de litterært interesserte som målgruppe”. Men bibliotekas rolle på dette feltet på være en annen, presiserer han:  “Møteplasser der litterært interesserte møter og har samtaler med andre litterært interesserte er ikke tilstrekkelig. Det må ikke være modellen når folkebibliotekene skal utvikles til uavhengige møteplasser og debattarenaer. Utgangspunktet må heller være hvordan bibliotekene kan utnytte det mangfoldet av interesser, verdier og kulturbakgrunner som brukerne deres representerer til å skape lokale offentligheter som nettopp uttrykker dette mangfoldet”.

Noen folkebibliotek har i det siste valgt å kalle seg litteraturhus, enten enkeltvis eller som samarbeid på fylkesplan eller tverrkommunalt. Når disse presenterer seg som litteraturhus, gjennom f.eks. årets vinter- og vårprogram, kan de riktignok ha hovedvekt på det (skjønn)litterære, men verken disse eller flere andre som satser sterkt på arrangementer, ser ut til å trenge advarsler mot å kopiere litteraturhusa.

februar 15, 2014

Og du trodde Gjøvik var en av de siste byene i landet som ville få litteraturhus?!

Nei, Gjøvik har rett og slett omdøpt og utvida bibliotekideen, så det nå heter Gjøvik bibliotek og litteraturhus! De har en spenstig blogg med vekt på arrangementene til enhver tid.

Mye av innholdet er litterært og kulturelt. Men de har dette halvåret også hatt et foredrag om Steinerpedagogikk av en av Steinerbevegelsens egne. Dette kunne de med fordel ha gjort til et debattmøte, syns vi. Og med lavere inngangspenger. Men 6. mars handler det om «Informasjonssikkerhet og samfunnet». Foredrag ved viserektor ved Høgskolen i Gjøvik, Morten Irgens. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik. Og 3. april: «Refleksjoner over veien videre for forskning og høyere utdanning i Norge» ved statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad. I samarbeid med Høgskolen i Gjøvik.

Samarbeid om arrangement er viktig for et litteraturhus, det gjelder også i Oslo.

februar 15, 2014

Og du trodde Trondheim ikke har litteraturhus?!

For et drøyt år siden var det regelrett dramatisk omkring den politiske behandlinga av en søknad om støtte til et privat initiert litteraturhus i Trondheim. Et halvt år seinere ble det flertall for kommunal støtte til noen forberedende tiltak. Hadia Tajik åpna i september den statlige pengesekken, men da var hun praktisk talt på vei ut av kontoret. Etter det finner vi få tegn til utvikling.

Men den hundreogtolv år gamle institusjonen Trondheim folkebibliotek har en type tjeneste de kategoriserer som “Delta”, med undertittelen “Arrangementer”, der det flommer av litteraturhusliknende tilbud.

Til Adressa 21. januar sier biblioteksjef Berit Skillingsaas Nygård (samtidig som hun kan vise til et ferskt kommunalt vedtak om å opprette to nye filialer!): “- Vi har fått et videre samfunnsoppdrag ved at vi både skal formidle litteraturen og samtidig være en debattarena. Vi nærmer oss det å bli et litteraturhus. Vi er et terskelfritt tilbud og skal være en møteplass”.

 

februar 15, 2014

Og du trodde Tromsø ikke har litteraturhus?!

tromsø vinterprogram 2014Tromsø har hatt et eget litteraturhus på trappene ei tid. Men det ble visst bare med trappa. Den daglige lederen slutta i juni i fjor, da det var slutt på penger til lønn.

Men ta en kikk på vinterens/vårens program for BIBLIOTEKET (pdf-fil)!

Her er det arrangementer både i form av engangsforeteelser og mange faste, ukentlige poster. Som litteraturgrupper for ungdom og for flerspråklige kvinner, Ordførerens lyttepost og hyllevandringer med forskjellig innhold; Tromsøforfattere, en kriminell gjennomgang av Deweys klassifikasjonssystem (!), historisk «byvandring», Tre Formidable Fiaskoer – oppdagelsesreiser vi aldri vil glemme og Sant –ikke sant? et knippe romaner med virkeligheten som råstoff.

Sant –ikke sant? et knippe romaner med virkeligheten som råstoff
–>Her finnes det dette halvåret store og små festivaler: SPARK! Tromsø poesifestival 2014, Scenetekstivalen – et sambarbeid mellom stiftelsen Ferske Scener, Dramatikkens Hus og biblioteket og Slektsforskningsseminar i samarbeid med DIS.

Biblioteket huser også 25-30 ganger i året Internasjonalt Seminar – et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Dette står FN-sambandet bak, med støtte fra NORAD.

februar 12, 2014

Hamar: – Biblioteket kan være motoren i et litteraturhus

hamar litteraturhus lI Hamar Arbeiderblad handla kronikken 5. februar om “Biblioteket = litteraturhus”. Kronikken sto i papirutgaven, men kan også leses på NBF Hedmarks hjemmeside. For forfattere var Karianne Hagen, leder av NBF Hedmark, og Karianne A. Aam, varamedlem samme sted.

Også på Hamar er ideen om litteraturhus kommet opp. Men samtidig har byen nettopp fått nytt kulturhus, med nytt hovedbibliotek. De to bibliotek-kronikkørene siterer her avisas egen kulturredaktør som har skrevet at «Vi venter i hvert fall ikke på å få bygget et litteraturhus, for det har vi snart uansett – hvis vi vil. For i det nye kulturhuset i Hamar vil biblioteket være en sentral del. Og i samarbeid med blant annet biblioteket vil et litteraturhus ha de beste muligheter til å utvikle seg.»

Men han er samtidig skeptisk til bibliotekets evne og ressurser når det gjelder å stå for det man venter av et litteraturhus. Her svarer de to NBF-erne kontant: “Bibliotekene skal og kan, med sin spisskompetanse på nettopp litteratur og formidling av denne, være motorer i et arbeid som de allerede utfører og utvikler”. Og de nevner ei rekke bibliotek på begge sider av Mjøsa som er litteraturhus så gode som noen.

februar 12, 2014

Tjøme bibliotek: Folkemøte om kommunesammenslåing

I Tønsberg Blad 11. februar (på papir) kan vi lese at “Biblioteksjefen på Tjøme har invitert til folkemøte om kommunesammenslåing. Biblioteksjef Hilde Dittmansen forteller at rådmannen og ordføreren vil orientere om prosessen og om hvor langt man har kommet. “- Så åpnes det for debatt”.

Her har tydeligvis heller ikke kommuneledelsen noe imot at biblioteket arrangerer debatter.

februar 12, 2014

Bibliotek mot overvåking

FAIFE, gruppa under den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA som steller med ytringsfrihet o.l., engasjerer seg aktivt mot den økende overvåkinga, særlig den elektroniske som er blitt kjent etter Snowden-affæren. Nå står FAIFE bak to videoer, to intervjuer, med personer i henholdsvis Island og Finland, som går i spissen for nasjonale kampanjer og lovforslag på området.

Tags:
Translate »