Archive for februar 12th, 2014

februar 12, 2014

Hamar: – Biblioteket kan være motoren i et litteraturhus

hamar litteraturhus lI Hamar Arbeiderblad handla kronikken 5. februar om «Biblioteket = litteraturhus». Kronikken sto i papirutgaven, men kan også leses på NBF Hedmarks hjemmeside. For forfattere var Karianne Hagen, leder av NBF Hedmark, og Karianne A. Aam, varamedlem samme sted.

Også på Hamar er ideen om litteraturhus kommet opp. Men samtidig har byen nettopp fått nytt kulturhus, med nytt hovedbibliotek. De to bibliotek-kronikkørene siterer her avisas egen kulturredaktør som har skrevet at «Vi venter i hvert fall ikke på å få bygget et litteraturhus, for det har vi snart uansett – hvis vi vil. For i det nye kulturhuset i Hamar vil biblioteket være en sentral del. Og i samarbeid med blant annet biblioteket vil et litteraturhus ha de beste muligheter til å utvikle seg.»

Men han er samtidig skeptisk til bibliotekets evne og ressurser når det gjelder å stå for det man venter av et litteraturhus. Her svarer de to NBF-erne kontant: «Bibliotekene skal og kan, med sin spisskompetanse på nettopp litteratur og formidling av denne, være motorer i et arbeid som de allerede utfører og utvikler». Og de nevner ei rekke bibliotek på begge sider av Mjøsa som er litteraturhus så gode som noen.

februar 12, 2014

Tjøme bibliotek: Folkemøte om kommunesammenslåing

I Tønsberg Blad 11. februar (på papir) kan vi lese at «Biblioteksjefen på Tjøme har invitert til folkemøte om kommunesammenslåing. Biblioteksjef Hilde Dittmansen forteller at rådmannen og ordføreren vil orientere om prosessen og om hvor langt man har kommet. «- Så åpnes det for debatt».

Her har tydeligvis heller ikke kommuneledelsen noe imot at biblioteket arrangerer debatter.

februar 12, 2014

Bibliotek mot overvåking

FAIFE, gruppa under den internasjonale bibliotekorganisasjonen IFLA som steller med ytringsfrihet o.l., engasjerer seg aktivt mot den økende overvåkinga, særlig den elektroniske som er blitt kjent etter Snowden-affæren. Nå står FAIFE bak to videoer, to intervjuer, med personer i henholdsvis Island og Finland, som går i spissen for nasjonale kampanjer og lovforslag på området.

Tags:
Translate »