Archive for mars 6th, 2014

mars 6, 2014

Aslak Sira Myhre: – Vedta redaktøransvaret i kommunestyret

myhre redaktøransvarKommune-Norges viktige fagblad «Kommunal Rapport» (KR) har i et oppslag i dag (ikke på nett) endelig oppdaga «debattbiblioteket», men med en tittel og undertittel som slår inn åpne dører: «Strid om redaktøransvar – Folkebibliotekene skal arrangere debatter og offentlige møter. Men hvem skal bestemme hvilke temaer som skal debatteres?» Dette er det knapt noe spørsmål om lenger, blant annet etter ordførerens svar på et spørsmål i Drammen bystyre i januar. Nede i teksten kommer KR likevel fram til samme konklusjon.

Men Kommunal Rapport ser også på saken i Kristiansand nylig, der biblioteksjef Anne Kristin Undlien sa nei til å låne ut møtelokaler til den sterkt innvandringskritiske organisasjonen SIAN. Kulturdirektøren støtta biblioteksjefen, det samme gjorde rådmannen og til slutt kulturstyret, som «anerkjenner biblioteksjefens rolle som forvalter av bibliotekets formål som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Som altså føyer seg til drammensordførerens svar.

read more »

mars 6, 2014

Drammensbiblioteket har tatt poenget: Kjører debatt om omstridt utbyggingssak

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen

Googles bildesøk tematiserer nå treffa i ei linje på toppen. Klikk på bildet og beveg deg litt mot høyre

Det har vært en del skepsis rundt akkurat Drammensbibliotekets evne og vilje til å bli et «debattbibliotek» ifølge den nye formålparagrafen i biblioteklova, men p.t. er Drammen den eneste kommunen hvor spørsmålet om biblioteksjefens frihet til å styre debattvirksomhet har vært behandla politisk – og med et utfall som var til biblioteksjefens fordel. Og nå viser biblioteket at de har tatt poenget med den nye lovformuleringa:

«Hva skjer egentlig med Marienlyst?» er temaet på biblioteket i Drammensdebatten 12. mars. Debattarrangøren lister opp disse spørsmåla debatten bør gi svar på:
        Siste 13. mars: Videoopptak fra debatten.
Translate »