Archive for mai, 2014

mai 26, 2014

Bibliotekforum med gode råd til “debattbiblioteket”

bibliotekforum 3 14Konstituert redaktør Ingrid Grønli Åm har i Bibliotekforum nr. 3 (som nå både er “på gata” og på nett – side 10-12) intervjua alt fra kulturministeren, en litteraturhussjef og en medieforsker, via en kringkastingsråds- til en PEN-leder. For ikke å forglemme de to biblioteksjefene som har vært mest i søkelyset i denne sammenhengen, nemlig i Kristiansand og Stavanger. Alle gir gode råd, utfra sine ulike innfallsvinkler.

Aller viktigst er det at kulturminister Widvey her slår fast at “Det er biblioteksjefene selv som velger og prioriterer hvordan de vil oppnå målene i den nye formålsparagrafen … biblioteksjefen skal stå fritt til å planlegge aktiviteter ved et folkebibliotek. Bibliotekledelsen … vil innta en redaktørliknende rolle”. Og: “Jeg tror det er viktig at biblioteket løfter frem temaer som engasjerer innbyggerne lokalt, for å bevare sin relevans”.

Les videre:

read more »

mai 8, 2014

Syriafarerne i bibliotekdebatter?

På lista biblioteknorge i dag kommer Pål Magnus Lykkja med et konkret og spennende forslag til en nasjonal debattbevegelse i norske bibliotek: “Kva driv folk til å reise til Syria”? Og han føyer til: “og liknande tema”. Altså aktuelle, brennbare spørsmål av nasjonal interesse.

Lykkja ser for seg “… ein nasjonal “intellektuell trim-rørsle” der det går sport i å verte så nyansert og fleirfoldig som mogleg, og ikkje skræmme og grumsekonkurranse som vi har sett så mykje av i kommentarfelta i det siste”.

Biblioteka måtte “ynskt velkomen folk som er ekstreme på begge sider. Det må verte kult å vere nyansert og vilje til å forstå motparten må verte sett på som eit stort pluss”.

Det ville være krevende. Lokale initiativ ville være nødvendig, men ideer, forslag på paneldeltakere og ikke minst erfaringer måtte kunne deles aktivt i et nettforum mellom biblioteka. Trolig kunne fylkesbiblioteka spille en rådgiverrolle her. Noe sånt ville virkelig kunne sette “debattbiblioteket” på kartet. Det ville sikkert også endre måten vi bibliotekarer ser på oss sjøl på.

Lykkja foreslår også at vi må få disse debattene spredt og gjenbrukt “i sosiale medier, på gode formater, og med lisensar som gjer at folk kan lenke til dei, gjenbruke og utnytte til forsking og utdanning”.

Hva med å opprette en åpen ressursbase i form av en wiki, eller et annet delemedium, som biblioteka sjøl annoterer? UBO har gått foran her, med lenkelista Global surveillance.

mai 7, 2014

Det farlige bibliotek – på dansk

knallert ltDanske bibliotek har også kastet seg på en viss debattbølge. På det misunnelsesverdige nasjonale nettstedet litteratursiden.dk skrives det blant annet at “hvis vi mener det med at bibliotekerne skal vække til debat og være en aktiv medspiller i demokratiet, skal vi så ikke til at være lidt farligere? … Kunne man forestille sig at bibliotekerne i fremtiden skruer op for blusset, når det gælder debatarrangementerne. At vi begynder at sætte fokus på det farlige og forsøger at stille spørgsmål mere end at give svar”. Man vil  “satse mere på debatskabende arrangementer frem for konsensussøgende feelgood forfatterbesøg”.

mai 6, 2014

Lokale stridsspørsmål i debattmøte

ANDEBU LITEAndebu bibliotek i Vestfold holder 21. mai en “folkedebatt med politikere” om viktige saker for bygda: Kommunesammenslåing, skole og oppvekst, eldrepolitikk, eiendomsskatt, stedsutvikling.

Andebu er ikke med i prosjektet Litteraturhus Vestfold, men er tydeligvis inspirert av dem. Eller også av Nedre Eiker bibliotek, et par åsrygger nordafor, der man også er mest opptatt av debattmøter om lokale stridsspørsmål.

 

Translate »