Archive for mai 8th, 2014

mai 8, 2014

Syriafarerne i bibliotekdebatter?

På lista biblioteknorge i dag kommer Pål Magnus Lykkja med et konkret og spennende forslag til en nasjonal debattbevegelse i norske bibliotek: «Kva driv folk til å reise til Syria»? Og han føyer til: «og liknande tema». Altså aktuelle, brennbare spørsmål av nasjonal interesse.

Lykkja ser for seg «… ein nasjonal «intellektuell trim-rørsle» der det går sport i å verte så nyansert og fleirfoldig som mogleg, og ikkje skræmme og grumsekonkurranse som vi har sett så mykje av i kommentarfelta i det siste».

Biblioteka måtte «ynskt velkomen folk som er ekstreme på begge sider. Det må verte kult å vere nyansert og vilje til å forstå motparten må verte sett på som eit stort pluss».

Det ville være krevende. Lokale initiativ ville være nødvendig, men ideer, forslag på paneldeltakere og ikke minst erfaringer måtte kunne deles aktivt i et nettforum mellom biblioteka. Trolig kunne fylkesbiblioteka spille en rådgiverrolle her. Noe sånt ville virkelig kunne sette «debattbiblioteket» på kartet. Det ville sikkert også endre måten vi bibliotekarer ser på oss sjøl på.

Lykkja foreslår også at vi må få disse debattene spredt og gjenbrukt «i sosiale medier, på gode formater, og med lisensar som gjer at folk kan lenke til dei, gjenbruke og utnytte til forsking og utdanning».

Hva med å opprette en åpen ressursbase i form av en wiki, eller et annet delemedium, som biblioteka sjøl annoterer? UBO har gått foran her, med lenkelista Global surveillance.

Translate »