Archive for juli, 2014

juli 19, 2014

Barbara Jones – en opprører i “verdens mest demokratiske land”

brbjnsPå de svenske Biblioteksdagarna nylig var US-amerikanske Barbara Jones en av hovedtalerne. Hun er leder for “Office for Intellectual Freedom” hos NBFs søsterforening der borte, ALA. OIF er et “kontor” som har bidratt sterkt til mye av det viktigste ALA har stått for siden det ble oppretta i 1967, blant annet bibliotekarenes ordrenekt i forhold til The Patriot Act og FBI, en resolusjon til støtte for Edward Snowden og whistleblowers generelt, samt etablering av de årlige landsomfattende kampanjedagene Banned Books Week og Choose Privacy Week.

Hun er intervjua om mye av dette i Biblioteksbladet nr. 5 (side 18-19), og foredraget hennes ligger, sammen med alle de andre, på Vimeo.

juli 17, 2014

Om litteraturhus og bibliotek i Bodø og Stavanger

Kamp mot konsensus i Stavanger, som her i København

Kamp mot konsensus i Stavanger. Her dansk ensrettethed

I Morgenbladet 11. juli handler det igjen om “debattbiblioteket” og ymse anna. Om det nye litteraturhuset i Stavanger, Kverulantkatedralen, eller Kåkå, som åpner i september og i all hovedsak skal holde til på nyrenoverte Café Sting. Og det handler om det snart åpningsklare (“til høsten”) Stormen Bibliotek og Litteraturhus i Bodø, med et areal på 6200 kvadratmeter og et investeringsbudsjett på 328 millioner.

Reportasjen er ikke på åpen nett, derfor bare noen smakebiter her:

Stavanger:

“Styret, som ledes av tidligere SV-politiker Hallgeir Langeland, vil lage en arena for lokaldebattene som ikke tas godt nok andre steder. – Den gode kverulanten kan bidra til det norske uenighetsfellesskapet, og gå løs på den oljestinne konsensusbyen Stavanger. … – I en årrekke har vi hatt et flertallsstyre av høyrepartier i Stavanger og Sandnes, og det er en kultur for at de politiske sakene er avgjort før de beste argumentene er funnet. Folks manglende deltagelse har ofte å gjøre med at sakene ikke når frem til dem”.

read more »

juli 1, 2014

Kommunestruktur er aktuelt debattemne i Vestfold

vestfold debatt og minglingVestfold Litteraturhus har lagt fram høstprogrammet og fortsetter med gode debattmøter. Programmet dekker alle bykommunene i fylket, og her er vel ikke avstandene større enn at alle interesserte kan få med seg det meste.

Under vignetten “Debatt & mingling” spør de blant annet om “Har vi for mange eller for få kommuner?”, de tar opp matpolitikk (Hva inneholder egentlig maten som vi kjøper i butikken og spiser? Er kortreist mat bedre enn annen mat?) og kommunale helse- og velferdstjenester. De fortsetter samarbeidet med Human-Etisk Forbund Vestfold.

 

Translate »