Archive for november 4th, 2014

november 4, 2014

Debattbiblioteket: – Nog kan Norge tjäna som exempel?

bis 3 14Herværende blogger har i siste nummer (nr. 3) av svenske Bis – Bibliotek i samhälle – en artikkel om «debattbiblioteket» og de nye «demokratiske» formuleringene i de norske og svenske biblioteklovene.

Mats Myrstener har 18. oktober en kommentar til artikkelen på Bis-bloggen. I tillegg til en hyggelig (i norsk betydning; svensk «hygglig» = «akseptabel/grei nok») omtale av herværende blogg, påpeker Myrstener at den nye formuleringa i den svenske loven dessverre ikke i klartekst gir biblioteksjefen rolla som uavhengig «debattredaktør» osv., som nå er blitt sentralt i den norske. Men han aner lys i tunnellen etter den nye svenske kultur- og demokratiministerens løfte om at bibliotekets demokratiske rolle skal utredes og planlegges.

Bis legger ut sine utgaver som pdf når neste nummer er på gata. Inntil da kan artikkelen min leses her. I tillegg til at et abonnement anbefales på det varmeste.

november 4, 2014

Ny svensk plan for det demokratiske biblioteket

bahSverige har ikke bare fått ny regjering i høst, men dermed også ny kulturminster, som også er demokratiminister. I introduksjonsintervjuet i Svenska Dagbladet med Alice Bah Kuhnke fra Miljöpartiet, handler det faktisk i stor grad om bibliotek. Hun forteller blant annet at «Kungliga biblioteket [Sveriges nasjonalbibliotek, min anm.], tillsammans med Kulturrådet, [ska] arbeta fram en plan för hur folkbiblioteken ska kunna uppfylla sin demokratiska roll. … Det ska inte bara vara så att vissa bibliotek i storstadsregionerna ska bli det här forumet för diskussion om samhällets utveckling. Utan det ska också vara likadant på biblioteket i Värnamo».
Translate »