Archive for november 25th, 2014

november 25, 2014

The New Independent Norwegian «Debate Libraries»

Bloggeren forsøker nå å lufte dette med «debattbiblioteket» og tilliggende herligheter med et større publikum. I siste nummer av det åpne og idealistiske UK-baserte netttidsskriftet ISC – Information for Social Change – kan det derfor leses en artikkel med tittelen «The New Independent Norwegian «Debate Libraries” (side 4 ff). Den ble skrevet på tidlighøsten. Her viser jeg konkret til et annet bidrag i samme nummer: «Library activism – what it ought to become», av finske Mikael Böök, på side 59 ff.
Jeg har ikke registrert annen engelskspråklig omtale av vår unike norske formålsparagraf, så inntil videre bør denne være noe å dele med internasjonale forbindelser.
En norsk versjon av artikkelen min er nå trykt i Bis – Bibliotek i samhälle – nr. 3, 2014. Den kommer også etter hvert som gratis pdf på hjemmesida, men abonnement til Norge koster bare 300 SEK. Mats Myrstener har kommentert artikkelen.
november 25, 2014

Debattdebatt på Deichman i går: Biblioteksjefene holder ytringsfriheten høyest

deichman 24nov14 b

Det var full sal under debatten på Deichman i går

Debatten «Bibliotek for alle?» på Deichmanske i går dreide seg mest om ytterkantene av debattbibliotekdebatten; de tilfellene der organiserte nazister, rasister og ulike hel- eller halvkriminelle leier møtelokaler eller også blir inviterte til debatter i bibliotekets regi. Og dette er viktig å snakke om. Men det dagligdagse «debattbiblioteket» i flertallet av norske bibliotek, blir noe annet. Det vil dreie seg om lokale, gjerne lokalpolitiske og/eller pragmatiske saker. Men disse kan også være debatter «med sprut», jamfør Bibliotekforum nr. 6, der sju slike tilfeller er omtalt (side 6-11). Denne todelinga ble poengtert av flere i går.

Men i sentrum sto altså det omstridte møtet på Deichmanske nylig, der nettstedet/organisasjonen (?) dokument.no leide lokalene og der en svenske (Vilks) presenterte en danske (Park), som begge er nazist-/rasistaktivister, alternativt ikke-nazistiske/ikke-rasistiske kunstnere, stryk det som ikke passer. Det var en anti-rasistisk punktdemonstrasjon utenfor, der flere Deichman-ansatte fortalte meg at de hadde deltatt; ikke mot arbeidsgiveren sin, men mot aktørene og holdningene i møtet.

read more »

Translate »