Archive for april, 2015

april 30, 2015

Bygg folkets internet i världens sociala forum!

panel i Tunis

“Socialt forum om Internet” grundas under världens sociala forum (WSF) i
Tunis 24-28 mars 2015.

(Av Mikael Böök) År 2003 och 2005 hölls Förenta Nationernas toppkonferens om informationssamhället i Genève respektive Tunis. Där deltog ett antal medborgarorganisationer med en gemensam vision och gemensamma förslag, som utgick ifrån rätten till kommunikation. FN:s toppkonferens definierade en multistakeholder-modell för den fortsatta globala behandlingen av frågor rörande informationssamhället. Berörda parter (stakeholders) är enligt modellen staternas regeringar, privatsektorn, och civilsamhället. Men “multistakeholderismen” har i praktiken inte lämnat något utrymme för diskussion och förslag, som tar avstånd från nyliberalismen och motsätter sig de stora transnationella monopolbolagens (Google, Facebook, Microsoft, Amazon med fleras) kontroll över internet. World Social Forum (WSF) framstår som det ideala utrymmet för att ta itu med dessa uppgifter.

read more »

april 28, 2015

Forsterkninger fra Finland

mikael bookHerværende blogg er i vekst; i april 2015 ble antall bloggere fordobla (fra én til to) og vi ekspanderte geografisk, språklig og tematisk. Nå blir det blogga både fra Finland og Norge, på henholdsvis svensk og norsk, og om flere sider ved bibliotekvesen og teknologi enn tidligere. Mikael Böök, den nye med-bloggeren, presenterer seg på sida Om bloggen og bloggerne.

Translate »