Archive for mai, 2015

mai 23, 2015

Biblioteket som utløste krig

Dagens Næringsliv har i dag en saftig, større reportasje (bare på papir) om The Internet Archive. Noen smakebiter:

read more »

mai 14, 2015

Megafon til utlån

Bibliotekbloggeren Peter Alsbjer har samla på originale ikke-boklige bibliotektilbud. Jo, foreldre kan virkelig ha behov for å låne kakeformer når barnebursdagsmotene skifter, og for jobbsøkere uten slips kan biblioteket bety den store forskjellen. Kopimaskiner, prosjektorer og smartboard er det vel mange bibliotek som har, men på Fisksätra bibliotek i Nacka ved Stockholm tilbyr de det, sammen med en mengde annet utstyr, inklusive megafon, under fellesbetegnelsen demokratisk utrustning. De har valgt @rena för demokrati som profil for biblioteket.

Tags:
mai 11, 2015

Hva med den lokale SAMTIDA?

Fortid og samtid. Dette var dyrkingsjorda til noen av de første jordbrukerne våre etter at storisen smelta. Nå skal det bli nytt bibliotek i Rygge

Fortid og samtid. Her har de gravd seg ned til dyrkingsjorda til noen av de første jordbrukerne våre etter at Storisen smelta. For å bygge nytt bibliotek i Rygge

4. mai ble det på lista biblioteknorge etterlyst ideer til hvordan et bibliotek kan gjøre “lokalsamlingene … mer synlige og tilgjengelige”. Det kom noen konkrete forslag. Alle handler om å synliggjøre samlingene på Verdensveven gjennom digitalisering av egne samlinger og å legge lenker til det på andre åpne nettsteder, særlig populære wikier.

Liknende temaer har vært oppe før. Men hver gang handler det om lokal historie. Den tilbakelagte, trygge og gode fortida. Hvorfor engasjerer ikke biblioteka seg oftere i samtida?

Ifølge Norges Storting kan ikke folkebiblioteka ignorere samtida lenger. De skal nå være “en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt”. Det er et stort framskritt. Men debattmøter er flyktige hendelser (hvor ofte dekker lokalavisa dem?) og nesten uansett hvilket tema som er oppe er det et antall “gjengangere” som utgjør publikum (når kom det sist en kommunepolitiker hvis hun ikke var innbudt til å sitte i panelet?).

Men på Nettet kan “debattbiblioteket” få et lengre liv og nå flere. I de mange debattdebattene etter lovendringa har flere poengtert at biblioteka må bringe kunnskap inn i debattene de arrangerer. De må bidra til å høyne debattnivået. Også i andres debatter. Men hvordan? Her et forslag og noen eksempler.

mai 7, 2015

Bibliotekarmetaforen i oppløsning i USA

macrina

Alison Macrina, mai måneds Barske Bibliotekar. Følg henne på Twitter.

I november starta vi serien “Barske bibliotekarer” ved å presentere småbybibliotekaren i Nord-Sverige som i 1968 utløste den største ville streiken i Norden noen gang. Nå er det på tide med en ny barsk bibliotekar. Det blir Alison Macrina, en 30 år ung bibliotekar fra Boston på USAs østkyst. For tida har hun som hovedbeskjeftigelse å holde foredrag og kurs for bibliotekarer i å forsvare lånernes personvern mot statens egne sikkerhetstjenester.

Vi skreiv om henne i oktober i fjor, men i går slapp det stadig viktigere US-amerikanske magasinet The Nation den elektroniske utgaven av hovedoppslaget sitt for mainummeret (som kommer på papir den 25.), og det handler om intet mindre enn “Librarians Versus the NSA – Your local library is on the front lines against government surveillance”.

read more »

Translate »