Archive for mai 11th, 2015

mai 11, 2015

Hva med den lokale SAMTIDA?

Fortid og samtid. Dette var dyrkingsjorda til noen av de første jordbrukerne våre etter at storisen smelta. Nå skal det bli nytt bibliotek i Rygge

Fortid og samtid. Her har de gravd seg ned til dyrkingsjorda til noen av de første jordbrukerne våre etter at Storisen smelta. For å bygge nytt bibliotek i Rygge

4. mai ble det på lista biblioteknorge etterlyst ideer til hvordan et bibliotek kan gjøre «lokalsamlingene … mer synlige og tilgjengelige». Det kom noen konkrete forslag. Alle handler om å synliggjøre samlingene på Verdensveven gjennom digitalisering av egne samlinger og å legge lenker til det på andre åpne nettsteder, særlig populære wikier.

Liknende temaer har vært oppe før. Men hver gang handler det om lokal historie. Den tilbakelagte, trygge og gode fortida. Hvorfor engasjerer ikke biblioteka seg oftere i samtida?

Ifølge Norges Storting kan ikke folkebiblioteka ignorere samtida lenger. De skal nå være «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». Det er et stort framskritt. Men debattmøter er flyktige hendelser (hvor ofte dekker lokalavisa dem?) og nesten uansett hvilket tema som er oppe er det et antall «gjengangere» som utgjør publikum (når kom det sist en kommunepolitiker hvis hun ikke var innbudt til å sitte i panelet?).

Men på Nettet kan «debattbiblioteket» få et lengre liv og nå flere. I de mange debattdebattene etter lovendringa har flere poengtert at biblioteka må bringe kunnskap inn i debattene de arrangerer. De må bidra til å høyne debattnivået. Også i andres debatter. Men hvordan? Her et forslag og noen eksempler.