Archive for desember 9th, 2016

desember 9, 2016

Bibliotekstrategi på svensk

4nd-n0w-f0rSvenske bibliotekorganisasjoner og bibliotekarer pleide, for bare noen år siden, å se på Norge som et forbilde, ikke bare når det handla om digitalisering, men om utviklinga av en nasjonal, statlig bibliotekpolitikk. Svenskene – og vi – trodde og håpa at ABM-utviklings utredning i 2006 og den påfølgende bibliotekmeldinga i 2009 ville gi resultater som monna. Lenge satte vi også lit til de rød-grønne Kultur- og også bibliotekløfta. Samtidig som enkelte partier faktisk snakka om en “bibliotekmilliard” – øremerka til kommunene! Særlig etter at Enger-utvalget så grundig hadde bekrefta biblioteksvikten i kommunene, måtte jo noe skje, mente vi (mer om söta bror nedenfor). 

read more »

Translate »