Archive for januar 9th, 2017

januar 9, 2017

Hva med Trump og biblioteket?

Freedom America New York City Statue Of Liberty

Advarslene om «the New Administration» i Amerikas forente stater står i kø. Bare det siste døgnet har vi registrert flere prominente. Men også på bibliotekfeltet er det bekymring.

Mange bibliotek, bibliotekarer og bibliotekorganisasjoner i USA har i noen år nå markert åpent at de solidariserer seg med ofre for den økende sosiale og økonomiske ulikheten, for eksempel med hjemløse, og med ofre for naturkatastrofer (typisk orkanen Katrina, 2005) og større sosiale uroligheter (typisk Ferguson, 2014).

read more »

januar 9, 2017

Møteplass med mening

Ifølge Forskning.no har man i Zimbabwe forsøkt å bøte på mangelen på profesjonelt psykiatrisk tilbud ved å kurse «bestemødre» i å samtale med folk med problemer. På egne «vennskapsbenker» utafor helsesentra: «Etter seks måneder hadde pasientene som snakket ut på benken langt færre symptomer enn dem som hadde fått standard behandling».

Møteplassen det norske folkebiblioteket har kanskje ledige benker til formålet?

Translate »