Archive for april, 2017

april 22, 2017

Omsnudd bibliotekmetafor

Vi har måttet venne oss til at offentlige person(lighet)er tar i bruk bibliotekstereotypien for å karakterisere det kjedelige, utdaterte og trøstesløse. Men i Dagbladets reportasje fra Knut Borges bisetting i går starta kanskje Finn Bjelke en mot-trend med denne kommentaren til Borges Bortgang:

– Det blir litt som om en filial i et bibliotek stenger. Vi mister en skolert stemme, kunnskapsrik og kvikk.

april 19, 2017

Vipps noen kroner til norsk bibliotekforedrag i Chicago! Fotokunst til rause givere!

>> In English.

Absence Of Conflicting Views

Klikk for å se fotokunsten

Bloggeren er 24. juni invitert til å holde et foredrag med tittelen “Libraries Improving Public Participation and Democracy” i Chicago på verdens største bibliotek- konferanse, arrangert av den US-amerikanske bibliotekforeninga, ALA.

>>Siste nytt 15.5.: Innsamlinga er avslutta og innbrakte NOK 8213 (inklusive Paypal)! MANGE TAKK! Det er godt over halve budsjettet! De 7 aller mest spandable vil etter hvert bli kontakta ang. fotokunsten.

read more »

april 14, 2017

Neste gang noen spør om uniformer for bibliotekansatte …

… og neste gang deretter, og to uker seinere igjen og for all framtid … typisk på fagforumet biblioteknorge, er det bare å legge ut denne lenka. Antall likes til enhver tid avgjør. Simpelt og greit.

april 14, 2017

Trumpsk helgardering om bibliotek

Faren vil kutte det meste av de føderale midlene til bibliotek. Men han glemte visst å nevne det for dattera. Fortsatt god påske!

april 10, 2017

Forvandlinga av Internett

bis20171-omslagI det blodferske Bis nr. 1, 2017, har Tobias Carlsson en velskrevet og poengtert to-siders om hvor viktig biblioteket er – eller bør være – når nå Internettet er under radikal endring; det handler altså om at store grupper lar seg lokke inn i “filterbobler” – typisk de som bruker Facebook ikke bare til privat skravling og for å dekke nysgjerrigheta, men som hovedkanal til nyheter og informasjon om samfunnet. 

read more »

april 8, 2017

VP

skjermbilde-2016-11-28-11-59-06Dere som mener det er uviktig “å høyne nivået på kunnskapen og ordskiftet om demokrati og ytringsfrihet i Norge”, trenger ikke klikke her.

april 5, 2017

4/11

11. april er bibliotekarbeiderens dag i Sambandsstatene. Her kan bibliotekansatte “på gølvet” nomineres og kåres.

I mange små bibliotek, og dem er det mange av, særlig i Norge, er det til daglig liten avstand mellom sjefen og de ansatte. Men når det tilspisser seg, kan sjefens lojalitet oppover fort bli den sterkeste. Som i England, der den nasjonale biblioteksjefforeninga har valgt å støtte regjeringas anbefaling om at frivillige kan overta drifta av nedleggingstrua bibliotek. Se bloggerens reportasje i tidsskriftet Bibliotekaren nr. 9 i fjor (side 7).

april 5, 2017

“Bibliotekets stebarn”

bob2017-01-s1Bok og biblioteks nr. 1 for inneværende år ligger nå fritt nedlastbart (det nyeste ligger nederst). Det er grunn til å merke seg tittelen som er valgt for temanummeret: “Bibliotekets stebarn”. Ja, stebarnet er informasjonsoppgavene.

Her på bloggen har vi hevda dette i årevis.

Men hvorfor er det blitt sånn?

read more »

april 3, 2017

Storbyenes informasjonstapere


Mediemangfoldsutvalgsproblematikken har vi ikke via noen særlig oppmerksomhet. Før nå. Og når vi endelig gjør noe, satser vi alt på én Høst, nemlig Sigurd. Erfaren medieviter i Volda. Og siterer fra omtalen hans av NOU-en i Klassekampen 16. mars. Men bare på ett punkt:

read more »

april 3, 2017

Bibliotek – også et spennende prosjekt?

Skjermbilde 2017-04-03 21.11.27Alt handler jo i disse dager om Falske Nyheter. Nå har Medietilsynet gjort en, forhåpentligvis sann, undersøkelse om det norske folks nyhetsvaner og tillit/mistillit til kildene. I Kulturdepartementets pressemelding kan vi blant annet lese at “over halvparten av befolkningen ukentlig eller oftere ser nyheter de ikke er sikre på om er helt sanne. Samtidig er 40 prosent usikre på om de klarer å oppdage falske nyheter”.

Derfor har kulturminister Helleland bedt Medietilsynet “om å komme med forslag til informasjonstiltak”.

Det ene navngitte tiltaket hun allerede går god for, er faktisk.no, som NRK, VG og Dagbladet samarbeider om. Dette mener hun er “et spennende prosjekt” (noe for øvrig ikke alle er enige i).

Bibliotekorganisasjonene og andre gode krefter får vel hjelpe henne og Medietilsynet til å forstå at biblioteket har holdt på med dette i ganske mange generasjoner og faktisk (!) også er et spennende prosjekt.

 

 

Translate »