Archive for april 3rd, 2017

april 3, 2017

Storbyenes informasjonstapere


Mediemangfoldsutvalgsproblematikken har vi ikke via noen særlig oppmerksomhet. Før nå. Og når vi endelig gjør noe, satser vi alt på én Høst, nemlig Sigurd. Erfaren medieviter i Volda. Og siterer fra omtalen hans av NOU-en i Klassekampen 16. mars. Men bare på ett punkt:

read more »

april 3, 2017

Bibliotek – også et spennende prosjekt?

Skjermbilde 2017-04-03 21.11.27Alt handler jo i disse dager om Falske Nyheter. Nå har Medietilsynet gjort en, forhåpentligvis sann, undersøkelse om det norske folks nyhetsvaner og tillit/mistillit til kildene. I Kulturdepartementets pressemelding kan vi blant annet lese at «over halvparten av befolkningen ukentlig eller oftere ser nyheter de ikke er sikre på om er helt sanne. Samtidig er 40 prosent usikre på om de klarer å oppdage falske nyheter».

Derfor har kulturminister Helleland bedt Medietilsynet «om å komme med forslag til informasjonstiltak».

Det ene navngitte tiltaket hun allerede går god for, er faktisk.no, som NRK, VG og Dagbladet samarbeider om. Dette mener hun er «et spennende prosjekt» (noe for øvrig ikke alle er enige i).

Bibliotekorganisasjonene og andre gode krefter får vel hjelpe henne og Medietilsynet til å forstå at biblioteket har holdt på med dette i ganske mange generasjoner og faktisk (!) også er et spennende prosjekt.

 

 

Translate »