Archive for mai 31st, 2017

mai 31, 2017

Skriftkulturens høyborg?

omdalNasjonalbiblioteket gjør mye bra og viktig, men når de klarer å skrive navnet til en av landets mest profilerte pressefolk med to – 2 – skrivefeil, må man virkelig lure. I presentasjonen sin av en rapport om brukeratferd i norske storbybibliotek lister de opp bidragsyterne til “refleksjoner” rundt dataene. En av dem blir lansert som “pressemannen Svein Egil Omdahl”. Vi tar sjansen på at det egentlig handler om pressemannen Sven Egil Omdal (nedlasta 31. mai kl. 20.55). Og gleder oss derfor til refleksjonen.

Skrivefeil kan skje den beste, men som landets klart største bibliotek med over 400 årsverk og ansvarlige ledere med lønninger på sikkert trekvart million hver (hva er bibliotekarlønna nå?), burde Nasjonalbiblioteket ha rutiner og kompetanse for kvalitetssikring av all ekstern informasjon.

mai 31, 2017

Bibliotekbevegelsen må slutte seg til fredsbevegelsen

mosul bibliotek

Fra Al-Fanar Media.

Og lenger nede:

“Most of the library’s holdings of about one million books were destroyed when U.S.-led coalition fighters launched an air strike on the library in March of 2016 because coalition forces believed it was being used as an Islamic State command center” …

Translate »