Archive for juni 5th, 2017

juni 5, 2017

B!bliotekløftet i Brooklyn

Vil bare minne om at det p.t. ligger 17 bibliotekrelaterte foredrag på TED. Det nyeste handler om radikal fornying av skolebiblioteka i New Yorks østlige bydeler. Det fins 47 foredrag om bøker, fordelt på seks kategorier. Foredraga varer bare et kvarters tid og du kan slå på undertekster, noen ganger også på skandinaviske språk.

Translate »