Archive for august 28th, 2017

august 28, 2017

Bibliotek mot flom og vold

houston library

Biblioteket i Houstons hjemmeside varsler stengte lokaler tirsdag 29. august, fordi flomofre får overta gulvplassen.

Blant annet folkebiblioteka i Houston, Texas, tilbyr ikke bare vanlige bibliotektjenester for ofrene for oversvømmelsene, men også husly.

Biblioteket var raskt ute med gode råd på nettet til byens innbyggere i god tid før uværet.

Det er blitt en tradisjon i USA at bibliotek går sterkt inn med hjelp til ofre for naturkatastrofer (typisk orkanen Katrina, 2005) og større sosiale uroligheter (typisk Ferguson, 2014).

Urolighetene og drapet i Charlottesville 12. august, etter den høyreekstreme demonstrasjonen, engasjerte også biblioteka, både på universitetet der mye av dette fant sted, og folkebiblioteka. Av sikkerhetsgrunner måtte flere av disse stenges. Av en artikkel i American Libraries framgår det at det alt finnes en plan for hvordan man kan takle vold og skader i et visst omfang, men det blir nå nødvendig at den enkelte institusjonen går gjennom erfaringene og fin-innstiller virkemidlene. Dette blir et viktig tema på bibliotekkonferanser i delstaten framover.

august 28, 2017

Valget 2017: Kulturdebatt, men ikke om bibliotek

lobbyistValgkampen er i gang for alvor. I mai gikk vi gjennom partiprogrammene og fant dem ikke spesielt bibliotek- oppløftende, med unntak av noen småpartier. I august har vi hatt “vafler og brunost-debatten” (59 treff i A-Tekst denne måneden), og den har, av ulike grunner, overskygga den egentlige kulturdebatten vi burde hatt før stortingsvalget. Det som likevel fins av kulturpolitisk valgdebatt i pressa har særlig utgangspunkt i APs fjerde “kulturløft” som nylig ble lansert. Men fra et bibliotekståsted drar disse ytringene inntrykket mer ned enn opp. Gjennomgangen nedenfor viser at helt andre sider av kulturlivet får oppmerksomheten, trass i at det hyppig vises til Kulturutredninga fra 2013, der utvalgsleder Anne Enger & co slo fast at folkebiblioteket hadde vært aller mest skadelidende de siste tiåra, og mente at “nå er det folkebibliotekenes tur”.

>> Nytt 29.8.: Heidi Marie Kriznik, leder av Den norske Forfatterforening, kom nettopp med en etterlysning i Dagsavisens Nye meninger av blant annet bibliotekdebatt i valgkampen. Men det hun skriver bringer egentlig ikke bibliotekdebatten videre. Igjen blir det mest kunstnervilkåra (se om disse nedenfor). Så det kommenterte jeg like godt, der også.

Norsk Bibliotekforening har vært på Arendalsuka og fått diverse partitopper til å like biblioteket. Men liker de biblioteket sterkt nok? La oss se hva partiene sier når valgkampen endelig er i gang:

read more »

Translate »