Archive for september, 2017

september 30, 2017

Sagt om biblioteket: Du “skal gjennom” biblioteket

– Biblioteket skal være en dannelsesorganisasjon fortsatt. Vi skal stå for kultur og for egen mestring. På samme måte som skolen, «skal du gjennom» biblioteket for å kunne bli en aktiv deltaker i samfunnet.   Tidligere biblioteksjef på Deichman, Liv Sæteren, på Norsk Bibliotekforenings nettsted 24.3.2014.

september 30, 2017

Svensk biblioteksplitt på Bokmässan

nazi gtbrg

>> Se også Klassekampen 30.9.: Messa som ble nazistrid.

Den tradisjonsrike Bokmässan (tidligere Bok- och Biblioteksmässan), der også mange norske bibliotekarer og bokfolk reiser hvert år, er i år boikotta av foreninga og tidsskriftet bis – Bibliotek i samhälle – og flere forfattere, forlag og organisasjoner, men ikke andre bibliotekorganisasjoner, såvidt vi kan se. Sveriges Biblioteksförening fortsetter å ha stand der, men spørsmålet om boikott eller ikke blir i alle fall behandla i tidsskriftet Biblioteksbladet.

Bakgrunnen til bis-boikotten er ifølge bis-bloggen …

read more »

september 26, 2017

Enda et nytt, viktig nummer av bis

bis3-2017-coverVi siterer fra bis-bloggen i dag: “Precis i lagom anslutning till de antirasistiska alternativmässorna* i Göteborg kommer nu ett rykande färskt nummer av tidskriften bis. Från innehållet i bis 3/2017:

• Rapport från ALA-konferensen och radikalt biblioteks- engagemang i USA
• Om outsourcing av biblioteks- verksamhet och dess problem — exemplet Nacka
• Frivilliga krafter på makerbibliotek
• Nätneutralitet och datakraft
• Som Bokmässan bäddar …
• … och mycket mer!”

Det første kulepunktet er det herværende blogger som står for. Og i tillegg gjorde vi et intervju med Michael Gorman, mest kjent som “faderen” til AACR2, de internasjonale katalogiseringsreglene gjennom de siste par generasjonene. Men fokuset i hans nyeste bok, Our Enduring Values Revisited (2015), er på bibliotekpolitikk og – etikk.

* Foreninga og tidsskriftet bis – Bibliotek i samhälle – deltar IKKE på den tradisjonelle Bokmässan i Gøteborg, og begrunner det her.

september 22, 2017

Revisjon av opplæringslova – hva med skolebibliotek?

I går, 22. september, annonserte Kunnskapsdepartementet at opplæringslova skal revideres. Det skal være “ein heilskapleg gjennomgang. Vi må sjå på heile regelverket på nytt for å styrke arbeidet med å utvikle kvalitet i skolen”.

Skolebibliotek er ikke nevnt i pressemeldinga, heller ikke i mandatet, og ingen i utvalget er fra det bibliotekfaglige miljøet. Dette trass i brevet til kunnskapsminister Røe Isaksen i januar i år om behovet for styrking av skolebiblioteka, undertegna av ti organisasjoner på utdannings- og bibliotekfelta, pluss skribentorganisasjonene og Foreningen !les og Leser søker bok.

september 22, 2017

Bibliotek i bruk

Skjermbilde 2020-06-30 10.29.53

Frå Bradbury: Fahrenheit 451. Klikk og kikk

«I don’t believe in colleges and universities. I believe in libraries because most students don’t have any money. When I graduated from high school, it was during the Depression and we had no money. I couldn’t go to college, so I went to the library three days a week for 10 years». ― Ray Bradbury

september 22, 2017

En bibliotekallianse på Stortinget!

kk kronikk 22sept17>>> Nytt 29.9.: Kulturminister Helleland har i dag svart på kronikken min (se nedenfor).

>>> Nytt 3.10.: Svar fra meg til kulturministeren. Se ny bloggpost 4.10.

Fredag 22. september oppsummerte vi den siste ukas svenske bibliotekbegivenheter i form av en kronikk i Klassekampen. Hovedbudskapet er at når det går an å få 3/4 milliard i statlig, øremerka driftstilskudd til kommunale bibliotek i Sverige, så bør den stadig tydeligere “bibliotekalliansen” på det nye Stortinget også kunne prøve dette.

>>> Så la det bli en bevegelse: Snakk med “din” stortingsrepresentant eller parti og spre ideen. Og del gjerne denne kronikken.

Les kronikken også her (her med flere lenker):

read more »

september 21, 2017

Bibliotekets omverden på godt og vondt

scenario abmu 2006

Ikke den svenske rapporten, men norske ABMUs scenarier fra 2006. Sånt savnes i dagens svenske rapport.

Bloggeren var i Stockholm i forrige uke og fikk førstehånds inntrykk fra det omfattende arbeidet med den nasjonale bibliotekstrategien der borte. Konkret handla det om at kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Miljöpartiet), i universitetets store aula med over 500 tilhørere, fikk seg overrakt en delrapport om bibliotekets (alle bibliotektypenes) omvärdsanalys. Dette førte i dag til et intervju med undertegna i tidsskriftet Bibliotekarens nettutgave, om sterke og svake sider ved dokumentet.

Vi siterer oss sjøl (med forbehold om at vi ennå ikke har lest alt i den nærmere 500 sider tjukke boka):

read more »

september 17, 2017

Åtte av de tidligste bibliotekherrene

Herværende blogg blir nå både lest og sitert på det britiske nettstedet Public Library News. Riktignok med Google som oversetter, og da kan en overskrift som “Trekvart øremerka bibliotekmilliard” fort bli til Eight of the earliest library masters!

Jeg tipsa dem, så når dette leses står det kanskje noe annet (det er fortsatt helg i 76 minutter, derfor dette litt slakke innlegget).

september 17, 2017

Amazon = Børs + nå også sensur!

Steigan.no i dag: “Amazon, verdens største online-forhandler, har slettet over 1000 negative kommentarer til Hillary Clintons nyutgitte bok, What Happened, for å gi boka en femstjerners vurdering”.

Pål Steigan sier blant annet: “Naturligvis pågår det en beinhard kamp i USA om Hillary Clintons politisk ettermæle, med henne sjøl som aktiv premissleverandør. Og naturligvis har innbitte motstandere benyttet den muligheten Amazons åpne kommentarfelt gir til å levere et slakt. Men når Amazon er verdens største bokhandler og driver meningssensur på denne måten, så reiser det mer enn ett spørsmål knyttet til sensur og meningskontroll”.

september 16, 2017

Diametralt motsatte bibliotek-drama i to av våre naboland

pln by authority

En løpende oversikt over endringer (klart flest negative) i britiske bibliotek. Klikk bildet.

I sterk kontrast til den svenske regjeringas – paradigmatiske! – nytenking i går om en øremerka 3/4 milliard til bibliotekdrift, fordelt til alle landets kommuner, kommer oppslaget i Leicester Mercury om å kutte 30 stillinger ved biblioteka i det engelske fylket Leicestershire. Det skal skje ved å gjøre rundt 40% av bibliotekavdelingene automatiserte og sjølbetjente. Eller ubetjente, som fagforeningene og de mange motstanderne kaller dem.

read more »

september 15, 2017

Trekvart øremerka bibliotekmilliard! I Sverige

alice erik sthlm

For to dager siden i Stockholm: Her får Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke overrakt rapporten med bibliotekets omverdensanalyse av utredningsleder Erik Fichtelius.

Sveriges kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke (Miljöpartiet) annonserte i ei pressemelding i dag at regjeringa vil bruke en kvart milliard svenske kroner hvert år i tre år framover for å styrke folkebiblioteket. Det er foreløpig sagt lite konkret fra ministeren om hvordan pengene skal brukes, bortsett fra formuleringa “Fler bibliotek gör att fler mäniskor får möjlighet att låna böcker och läsa tidningar” (vår utheving).

hjemmesida til Vänsterpartiet går det fram at det er de som har fremma og forhandla fram forslaget med regjeringa (ei mindretallsregjering av Socialdemokraterna og Miljöpartiet, men der Vänstern ofte er med og sikrer regjeringas politikk). Og her sier de konkret at “Pengarna ska gå till kommunerna och sen är det upp till kommunerna att avgöra vad i biblioteksverksamheten det ska satsas på. Det kan till exempel handla om att starta nya verksamheter, förändra öppettiderna, se till att bokbussen kommer till orten på landsbygden eller skaffa fler bokbussar” (vår utheving).

Og, tilføyer de: “Tanken är att det blir permanent efter 2020“.

Er det mulig med øremerking i Sverige, bør det være mulig i Norge. Dette er politikk, også kalt det muliges kunst, som vi skreiv 7. september, før vårt hjemlige valg.

Mye tyder på at også Norge får en slags mindretallsregjering. Som vi så i valgkampen er det i alle fall tre norske stortingspartier (SV, Rødt og Venstre) som ønsker en bibliotekmilliard, for ikke å si rundt regna fire og et halvt, som NBF Buskerud hadde fått opplyst (MDG og KrF). En kvart milliard i året er småpenger, så denne nyetablerte “bibliotekalliansen” på Tinget bør satse på å bevege et AP som har behov for å blomstre litt, eller også kanskje et Høyre med behov for å friske opp litt kulturkonservatisme.

september 15, 2017

Sagt om bibliotek: Walter Cronkite

“Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation.”
Walter Cronkite.

september 15, 2017

Bokbransjen 2017 = Børs!

Et eksempel:

10. september døde Hans “Hasse” Alfredson, et multikunstnerisk ikon i Sverige siden 1950-tallet; både som komiker, skuespiller, dramatiker, radio-, tv- og filmskaper og forfatter av viktig skjønnlitteratur innen flere sjangre. Tre dager seinere var vi i Stockholm og fant på å besøke bokhandlere og bibliotek for å se hvordan bøkene hans blir solgt og lest. Det blir de ikke:

read more »

september 15, 2017

Litterære Stockholm

litterære sthlm.png

I den svenske hovedstaden står det rundt 70 skilt av denne typen på steder som kan assosieres med skjønnlitteratur. Disse fire finnes innom en radius på bare et par hundre meter i sentrumsbydelen Söder (klikk på bildet for større format).  Øverst fra venstre:

read more »

september 14, 2017

Betydningsfull bibliotekbruk: 150 år siden Marx´Kapitalen

Klassekampen er eneste norske avis som markerer Kapitalen-jubileet

Det er i dag 150 år siden første bind av Karl Marx´Kapitalen kom ut. Mange internasjonale storaviser har i dag artikler hvor det drøftes hvor viktig dette var, for 150 år siden, og i dag. Til og med finansavisa Forbes har en overskrift “Karl Marx Was Right”. Men poenget vårt er et annet: Bibliotekbruk var viktig for Marx`Kapitalen og for alt tankearbeid og utvikling den gangen, såvel som nå.

Bloggeren var i Manchester i oktober i fjor og skreiv om den alvoligste nasjonale krisa for folkebiblioteka siden omtrent på den tida. I 1867 var det tolv år siden byen oppretta landets første egentlige frie folkebibliotek, som bygde på vedtaket av en nasjonal (verdens første) biblioteklov i 1850. Men det var flere bibliotek i byen, og ett var spesielt viktig for de to tyske emigrantene Karl Marx og kompanjongen Friedrich Engels, nemlig Chetham´s Library. De brukte samlingene og de satt der og hadde avgjørende viktige samtaler, særlig i 1845 da de forberedte Det kommunistiske manifest.

Vi tok en serie bilder i dette biblioteket. Ved bordet i karnappet satt de to under samtalene. Vi oppdaga også en samtidig utgave av verdens første opphavsrettslov, Statute of Anne. Bak sprinkler, som det skulle være. Andre bøker ser vi lenka fast til hyllene. I dag er det en musikkskole i de gamle bygningene, men med flere omvisninger om dagen. Men bestill avtale.

Translate »