Archive for september 1st, 2017

september 1, 2017

Hva mener verdens bibliotekansatte?

Under konferansen i Polen nylig lanserte IFLA Global Vision, en ganske omfattende internasjonal “brainstorm” med blant annet en spørreundersøkelse beregna på alle som jobber i bibliotek.

Det er ikke helt lett å se for seg hva de kan få ut av dette, for svaralternativene skiller ikke veldig, for å bruke en metafor fra skihopping (i noen bakker hopper alle omtrent like langt, i andre ikke). Vi får nok bekrefta at bibliotekarer har et relativt solid felles doxa, jamfør Bourdieu. Men kanskje blir det noen forskjeller mellom fag- og folkebibliotek. Hvor sterkt står for eksempel gratisprinsippet og like tjenester til alle i de to sektorene?

Tidligere i måneden påsto vi at Det samfunnsengasjerte biblioteket «tar av» internasjonalt. Denne spørreundersøkelsen mener vi bekrefter dette:

read more »

Translate »