Archive for september 11th, 2017

september 11, 2017

Kulturvalgkampinnspurt

Man sitter på toget til Stockholm (for å samle innrykk om arbeidet med den svenske bibliotekstrategien. Som tar tre år mot den norske tre måneder) og leser i Herman Willis samtalebok med Dag Solstad og Kjartan Fløgstad (“Tilværelsens utlendinger”, 2010). De snakker om kulturliv og makt. Solstad: (s. 60):

“Sigurd Hoel skriver om at da Arbeiderpartiet skulle lage sitt første regjeringsprogram etter krigen, ble han hentet inn som språkvasker. Da Hoel var ferdig, leverte han programmet til Gerhardsen og sa: ”Jeg føyde til et avsnitt om sløydundervisningen for egen regning”! … Og det var også perioder da man drev og diskuterte om Norge var dikternes land, eller om det var skiløpernes land”.

Translate »