Archive for november 3rd, 2017

november 3, 2017

Bibliotekbruk er ingen spøk!

lenin bibliotekDet er fredag, og vi finner fram igjen torsdagens Klassekampen. Det er hundre år siden Lenin, etter tsardømmets fall, returnerte med tog fra ti års eksil i Sveits, via Sverige og Finland, på langs. I åtte store artikler følger nå Mímir Kristjánsson i Lenins togspor.

Og kommer også inn på betydninga av biblioteket, jamfør knipset vårt fra torsdagens artikkel.

Det sveitsiske nasjonalbiblioteket har i sommer hatt utstilling om den vordende revolusjonslederens bibliotekbruk da han holdt til i Bern og Zürich (den tyskspråklige automat-underteksten på videoen deres forveksler riktignok Lenin med Lennon … ).

Her leser vi også at Lenin tok med seg vestens moderne bibliotekideer til den unge Sovjetunionen. Likevel er hans mest kjente uttalelser om bibliotek basert på ting han leste om US-amerikanske bibliotek. Etter hvert fjerna det sovjetiske bibliotekvesenet seg et stykke fra disse idealene

Translate »