Archive for januar 17th, 2018

januar 17, 2018

Privatisering splitter bibliotekmiljøet i Sverige

Mens vi fortsatt venter på hva den nye regjeringa av H+FrP+V mener med “nye modeller for drift av bibliotek”,  ser vi på hva noen “nye modeller” har ført til i Sverige. Der har høyrepartia ei lang historie med konkurranseutsetting og privatisering, riktignok med svært blanda resultater. Nå går de også “foran” når det gjelder å sette ut bibliotekdrift til private. To av landets bibliotekorganisasjoner, Svensk biblioteksförening og Bibliotek i samhälle (bis), har forskjellig syn på dette:

read more »

Translate »