Archive for juni 8th, 2018

juni 8, 2018

Da «pampene i BAF» saboterte

Skjermbilde 2018-06-08 10.44.54Den nyeste manifestasjonen av Bibliotekaren, nummer 2/2018, handler om utgiveren Bibliotekarforbundets 25-årsjubileum, og dermed breddfullt av bibliotekhistorisk interessant stoff. Vi leser intervjuer med pionerer som Kari Mitchell (den gangen kjent som Kari Gulbraar), Rannveig Egerdal Eidet, Randi Rønningen og Frode Bakken, for å nevne noen.

Det var ingen sjølsagt ting at det skulle bli et eget forbund (og også i dag fins det jo alternativer for bibliotekarer og bibliotekansatte), og vi får, for første gang, vel?, en relativt omfattende, om ikke 100 % balansert, gjennomgang av mye av det som skjedde i fagmiljøet på begynnelsen av 1990-tallet. De nevnte intervjuobjektene er ikke kjent for å feie verken nye eller gamle konflikter under teppet, heller ikke tildragelser som ikke direkte hadde med organisasjonsbygging å gjøre. For eksempel gir Frode Bakken innblikk i kampene rundt innføringa av «EDB» (les: IKT) og forsvaret av gratisprinsippet. De som måtte lure på hvorfor samme Bakken ser seg nødt til å snakke om «pampene i BAF» og deres «sabotasje», bør lese Bibliotekaren.

Men alt kommer ikke fram her heller, og vi må oppfordre BF-ere og andre om å bearbeide dette stoffet til en form som passer i nye eller eksisterende artikler i bibliotekdelen av lokalhistoriewiki.no.

PS: Kommentarfeltet nedenfor kan også brukes til å diskutere dette.

Translate »