Archive for juni 14th, 2018

juni 14, 2018

Ikke helt det samme

 

juni 14, 2018

Facebookbevissthet i biblioteket

tati playtime datamaskinPå hjemmesidene til Bærum bibliotek har de, som vi ofte har nevnt, en utmerket Nettguide, noe de har tilbudt andre bibliotek å kopiere og/eller lenke opp til. Og noe mange gjør. Det er flott. Men redaktøren for guiden, Lasse Christensen, skriver også blogginnlegg sånn sirka en gang i måneden. For eksempel om «Hva vet facebook om deg, og litt om nye farer på internett». Artiklene er personlig formulert, høyst lesbare og godt forklart for folk uten all verdens IKT-kompetanse.

Vi har tidligere uttrykt frustrasjon over at de som står bak Seniorsurf ikke gir innføring i de problematiske sidene ved Facebook, Google osv. Gjør biblioteket det i sine kursopplegg? Hvis ikke, vurder å bruke Lasses tekster aktivt.

juni 14, 2018

Falsk forsking

Tati postskolenEn hovedsak i Morgenbladet denne uka er en femsiders om vitenskap (krever at du har abonnement eller veit veien til biblioteket. Og at biblioteket har Morgenbladet). Vitenskapelige fakta er vel det vi dagstøtt hevder å formidle og favorisere i alle typer bibliotek. Men statistikeren Andrea Saltelli, for tida gjesteforeleser ved Senter for vitenskapsteori ved UiB og med bakgrunn som leder av Europakommisjonens avdeling for «økonometri og anvendt statistikk», mener, og begrunner, at vitenskapen virkelig er i krise. Utfordringa er ikke lenger å unngå tilfellene av bevisst falske forskingsresultater, men at «en fryktinngytende andel av forskningen vi betaler for, ganske enkelt er feil. Vitenskapen har mistet evnen til å selvjustis over produksjonen sin, og det virker ikke som om samfunnet har noen anelse om hva det skal gjøre.»

Vi siterer videre: «Studier med få deltagere, hemmelighold av data, dårlig designede eksperimenter og misforstått bruk av statistiske analyser, er blant forklaringene på fenomenet. Ikke minst peker mange på målstyring og publiseringspress i akademia som den grunnleggende årsaken: Skaper belønningssystemene overproduksjon av artikler og en overflod av bortkastet eller dårlig forskning? Blir det for fristende å ta snarveier for å få flere eller mer sensasjonelle artikler på trykk?»

Translate »