Archive for juli 10th, 2018

juli 10, 2018

Hva med UH-biblioteka og Konfutse-sentrene?

Landets tyngste kinakjennere går i dag på Khrono ut med kraftig kritikk av norske og utenlandske universitet som stort sett ukritisk har tatt imot tilbuda fra den spirende supermakta i øst.

Vi kjenner dårlig til denne debatten, og i forhold til bibliotek har vi ikke registrert annet enn at ved UB Bergen flytta et Konfutse-senter inn i biblioteket alt i 2009, og at ledelsen skrøyt at det var “blant de største som Kina har blant sine 300 tilsvarende institutt rundt omkring i verden.”

Nedenfor fins det et kommentarfelt. Der kan bibliotek ved UH-er med slike sentra fortelle mer om hvordan de forholder seg til dette.

Translate »