– Forstår ikke hvorfor papirbøker fortsatt er på moten

Under denne tittelen ble Britt Andersen, professor i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU, intervjua i Adresseavisa 14. august (veldig lite på åpent nett der i gården). Likevel er det ikke hun som sier dette, men en tilfeldig turist fra Karmøy (på Adressa-desken tenkte de nok at Karmøy-utsagnet ville få flere til å lese saken. Akkurat som vi tenker … ). Professor Andersen, derimot, siterer mye interessant fra 2017-utgaven av Norsk mediebarometer. Her noen highlights fra intervjuet med henne: 

  • «… kun to prosent av nordmenn [leste] elektroniske bøker en gjennomsnittsdag i 2017».
  • «Hun tror det er flere grunner til at flere nordmenn leser bøker nå enn før. – Folk kan oppfatte ikke å lese bøker som flaut. Jeg tror at det å lese trykte bøker er blitt en del av den kulturelle kapitalen … ».
  • «- Jeg tror dette er noe folk søker i dag. Verden er blitt mindre og mer globalisert. Vi er på jakt etter å forstå oss selv bedre. Men vi er også på jakt etter andre, nye erkjennelser og erfaringer».
  • «Professoren tror at flere søker etter dybdekunnskap nå som det er lett å få tak i overfladisk innhold på nett».
  • « … barn i alderen 9-15 år den aldersgruppen som leser mest en gjennomsnittsdag (35 prosent), med voksne fra 67-79 år hakk i hæl (34 prosent). Det synes professoren er en gledelig nyhet».

Leave a Reply

Translate »
%d bloggers like this: