Archive for juni 3rd, 2019

juni 3, 2019

Kva med biblioteket når Thon & co. blir byplanleggjarar?

Skjermbilde 2019-06-03 22.29.24

Røkke fekk ikkje endre kulturhusplanen i Molde med gåva si. Sjå også nrk.no.

I mars åtvara vi mot å leggje bibliotek til kjøpesenter. Kor lurt er dét, sa vi, når kjøpesentra slit fleire stader? Når butikklokale blir ståande tomme og heile kjeder må stengje fordi netthandelen overtar stadig meir. Og når mange bysentrum blir mindre tilgjengelege for privatbilen.

Men så kjem det ein tekst på heimesida til Attack, «Bondefanget i smartbyen», som seier noko litt anna:

read more »

juni 3, 2019

Ingen dansk valkamp om biblioteket

Vi har i vinter, for tidsskriftet Bibliotekaren, skrive om den relative krisa i danske folkebibliotek. Eit symptom på dette kan det også vere når den utmerka danske kulturpolitiske nettstaden gjennom faktisk tjueto år, Søndag Aften, ikkje har meir enn dette å melde om biblioteket i valkampen som pågår:

«Kristendemokraterne er det eneste parti, som nævner bibliotekerne som en del af sin kulturpolitik. Ønskerne til bibliotekerne nærmer sig dog det selvfølgelige, samarbejde med uddannelsesinstitutioner, bibliotekarer skal kunne rådgive brugerne om både trykte og onlinematerialer. Der skal dog gøres en særlig indsats for at bevare biblioteker i landdistrikterne.»

Translate »