Archive for juni 14th, 2019

juni 14, 2019

Pavens skjegg og bibliotek

Det gjeld å bruke biblioteket når ein har det, noko Vatikanet har, men ikkje bruker, meiner nokre. Dei fleste har kanskje ikkje fått med seg at det pågår ein debatt om kvinnelege prestar og diakonar i den katolske kyrkja, men i avisa Vårt Land er dette eit tema. I ein artikkel av Ingebjørg Nesheim 12. juni kan vi lese:

« … en pavelig kommisjon som ble nedsatt i 2016 for å utrede spørsmålet … hadde [ikke] greid å komme til enighet. Dermed er saken er stilt i bero: «Videre forskning er påkrevet,» sa paven.

En institusjon som reagerer sterkt på dette er Wijngaards Institute for Catholic Research, som i lang tid har kjempet for ordinasjon av kvinnelige prester og diakoner. I et svar til paven hevder instituttet at kommisjonens funn er i strid med historisk bevismateriale som viser at riten for å ordinere kvinner til diakonatet var identisk med den som ble brukt for menn, og påpeker at et av manuskriptene som bekrefter dette, er oppbevart i Vatikanets bibliotek: «Så kanskje paven kunne finne ut av det ved selvsyn?»

Translate »