Archive for januar 22nd, 2020

januar 22, 2020

Bak mål!

Kor er verda på veg når svenske LO “ikkje har råd” til å lønne tre tilsette ved Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek? Tida en inne for bibliotekar- og arkivar-solidaritet over landegrensa: Skriv under protesten!

Translate »