Archive for mars 5th, 2020

mars 5, 2020

Bibliotekdugnad for dommedag?

På IFLA-konferansen i dag om publisering i bibliotek foreslo med-bloggar og bibliotekaktivist Mikael Böök i føredraget sitt ein internasjonal dugnad (crowd concerted effort) blant bibliotekarar for å omsetje Daniel Ellsbergs bok «The Doomsday Machine» til flest mulege språk. Og gje dei ut som e-bøker.

Og at IFLA på konferansen i Dublin i august vedtar å slutte seg til ICAN – Den internasjonale kampanjen for forbod mot atomvåpen.

Meir frå ukas konferanse seinare.

mars 5, 2020

Jøss

mars 5, 2020

Forskingspushing

Under IFLA-konferansen i dag på OsloMet om publisering i bibliotek såg vi blant anna presentasjonar av videoar for å auke bruken av forskingsartiklar. Nedlastinga av fulltekstartiklane auka med 111 prosent, har dei oppsummert ved universitetet i Queensland, Australia. Streaming pågår.

Translate »