Archive for april 15th, 2020

april 15, 2020

Bibliotek i bruk

«Jeg likte å sitte på biblioteket og snuse inn den fremmede lukten av tyrkiske aviser i kroken».

Å ha kjent Dordei Raaen, er eit privilegium. Les endå meir om henne i boka «Det norske biblioteket» av Jo Straube og Frode Grytten.

april 15, 2020

– Åpen tilgang til offentlig finansiert forskning bør være regelen og ikke unntaket

plan s logoKhrono.no i dag har administrerande direktør John-Arne Røttingen i Norsk forskningsråd eit svært viktig utspel. Han held fram: «Slik fremmer vi kunnskapsutviklingen og vil være bedre rustet når krisene rammer. Derfor stiller den internasjonale koalisjonen av forskningsfinansiører der Forskningsrådet er med – cOAlition S – felles krav om full og umiddelbar åpen tilgang til alle forskningsresultater finansiert av medlemmene fra 2021».

Og så kan vi sitere noko positivt om keisardømet i vest:

read more »

Translate »