Archive for mai 5th, 2020

mai 5, 2020

Bibliotek i bruk

«Jeg var 16–17 år, og det gikk opp et lys for meg. At litteratur som var laget for lenge siden og langt borte kunne fortelle meg noe. Beskrive hvordan jeg hadde det». Frode Grytten om barndomens bibliotek i Odda.

mai 5, 2020

Giving Tuesday

Skjermbilde 2020-05-05 19.11.13Kjapt innpå frå Brewster Kahle og Internet Archive (som vi blant anna skreiv om i mars, då om e-bok-eksperimentet deira):

«We need your help to ensure that anyone curious enough to seek knowledge will be able to find it here, for free. We’re an independent, non-profit website that the entire world depends on. We are powered by gifts averaging $45.00. If everyone who uses the Internet Archive donates just $5, we can keep offering these services for free and ad-free. That’s right, for the price of a paperback, you can sustain a library the whole world trusts».

mai 5, 2020

DK: Bibliotek-IT «knyttes mere klart til folkebibliotekerne og fagmiljøerne»

Skjermbilde 2020-05-05 17.21.34Her heime har vel bibliotekmiljøet heilt gitt opp å få KS med som pådrivar i kampen om e-bøker og eventuelt anna viktig på bibliotekfeltet. Dette samtidig som at staten aktivt seier frå seg ansvar og viser til kommunane, som no sist rundt stenging og opning av bibliotek under koronakrisa. I Danmark har derimot det kommunale nivået ved KL overtatt kommandoen av Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), ein organisasjon for å «understøtte en digital udvikling på biblioteksområdet og skabe sammenhæng mellem det fysiske og det digitale bibliotek». DDB skal erstattast med ein ny organisasjon der «opgaveløsningen knyttes mere klart til folkebibliotekerne og fagmiljøerne». Kulturministeriet har til no vore sidestilt med KL i leiinga av dette, men det er no redusert til ein dialogpartner «på politisk niveau med henblik på at fremtidssikre biblioteksvæsnet».

DDB har stått for, og den nye organisasjonen skal stå for, blant anna dei viktige og etter kvart tradisjonsrike digitale fellestenestene som Litteratursiden, eReolen og Biblioteksvagten, men fleire mykje meir overordna oppgåver.

 

mai 5, 2020

Finsk hybrid-opning av biblioteka

På den mangfaldige bibliotekportalen Biblioteken.fi har dei ein stadig oppdatert artikkel om korona og opning av biblioteka. 5. mai siterer dei ei pressemelding frå statsrådet der det blant anna heiter:

  • Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.
  • Från och med den 1 juni får följande offentliga lokaler öppna: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.

Og: «Regionförvaltningsverket kommer med noggrannare anvisningar». Om dette betyr ein spesifikk rettleiar for bibliotek, er det interessant for oss, for norske bibliotek vil ikkje få noko slikt.

mai 5, 2020

USA: Høgare farenivå for bibliotek

Skjermbilde 2020-05-05 14.56.25

Eit rolig norsk bibliotek er ikkje det same som eit svensk

Bissnissblekka Forbes skriv om korleis John Hopkins-universitetet (mest kjent i Noreg for korona-verdskartet sitt) i ein rapport endra fare-kategoriseringa for bibliotek frå «low» til «medium to high risk» etter reaksjonar frå bibliotekmiljøet. I ein ny versjon av rapporten vedgår dei blant anna at dei i første utgåva berre hadde sett på smitterisikoen for publikum, ikkje for tilsette.

Forbes har intervjua bibliotekarar som understrekar at biblioteka ikkje lenger er stille, strenge kunnskapstempel, men samfunnshus og møteplassar. Og bibliotektilsette er «de facto social workers,  community organizers and even first responders. They stand next to people to help them on the libraries’ free computers, give out food, and many have even been trained to administer the opioid-antagonist drug Narcan to prevent fatal overdoses».

Dei to siste aktivitetane er vel ikkje vanleg her i landet, men likevel er det kanskje denne myten om det stille, snille biblioteket som har fått Kulturdepartementet, Nasjonalbibliotekt og FHI til å flagge opning av norske bibliotek når som helst.

Dette gjeld i alle fall for forfattarane av det hemmelege notatet frå det danske Statens Serum Institut til partia på Folketinget, der det heiter at biblioteka kan grupperast med «kunsthaller» og «private museer» som noko av det første som kan opne.

mai 5, 2020

Informasjonsbehov om bibliotek og korona?

Skjermbilde 2020-05-05 12.36.54

På biblioteket i Corona i California har dei sjølvsagt drive-in innlevering av bøker

Det førebels siste innlegget på fagforumet biblioteknorge er frå 30. april, og Nasjonalbiblioteket som står for tenesta har per i dag ingenting å melde om bakgrunnen. Dei bør snart gjere det, til dømes på eit anna forum dei har på biblioteutvikling.no.

>> Nytt 5.5. kl 12.24: No er lista oppe igjen. Bra!

Her på bloggen skal vi prøve å halde fram med temaet korona og biblioteka, der det alt er over seksti innlegg. Men om biblioteknorge ikkje blir opna igjen blir det også slutt på innlegga våre fredag morgon med oppsummering av veka som gjekk. Då er det ei løysing å teikne seg for nyheitsbrevet, sjå i kolonna nede til høgre her, der ein får epost kvar gong det er noko nytt. Elles er vi både på twitter og på facebook.

Translate »