Archive for mai 9th, 2020

mai 9, 2020

Kurs for karantenerte, pensjonerte og …

Skjermbilde 2020-05-09 11.34.01

Mykje materiale i bokhylla.no er no fritt å bruke i t.d. Lokalhistoriewiki

… andre som har ein time eller meir til overs: Nasjonalbiblioteket arrangerer webkurs i lokalhistoriewiki torsdag 14. mai kl 14 til 15.

Her på bloggen har vi ein ekstra baktanke med å dele dette, men han er ikkje spesielt skummel: Bibliotekfolk kunne gjerne bli meir aktive når det gjeld å bidra til bibliotekhistoria. Her er mykje ugjort. Det finst spreidde bøker om nokre få tema, men inga samla historie. Dette er heller ikkje siktemålet med bibliotek-bolken i Lokalhistoriewiki, men alle små og større bidrag her vil auke sjansen for å få gjennomført ei god, samla norsk bibliotekhistorie ein gong i ikkje altfor fjern framtid.

Bibliotekdelen av wikien har rom for mykje meir enn artiklar om historia til lokale folkebibliotekfagbibliotek osv., blant anna også …

read more »

Translate »