Archive for mai 10th, 2020

mai 10, 2020

Del eller delete?

Skjermbilde 2020-05-10 23.26.02

Font Awesome Wikimedia Commons. (CC BY 4.0) 

I Kommunal Rapport 30. april hadde Hege Westskog, seniorforskar ved CICERO, ein kronikk med overskrifta «Vi må dele enda mer». Ho innleiar med at «Deling av ting, tjenester og areal kan gjøre samfunnet mer bærekraftig. Det er ikke en ny strategi som nordmenn må venne seg til, men en del av en praksis vi allerede har».

Og avsluttar med at «Bibliotekene er for eksempel viktige arenaer hvor andre ting enn bøker også kan deles. Noen biblioteker driver med deling av sportsutstyr, deling av kunnskap gjennom å arrangere verksteder for laging av ulike ting og har plasser hvor folk kan jobbe, studere, eller treffe kjente for eksempel på bibliotekkafé.

Slik sett utgjør bibliotekene en ny og viktig arena i den omstillingen vi må gjøre mot lavutslippssamfunnet».

 

mai 10, 2020

Bibliotek – finns dom?

Ingrid Atlestam på BiS i dag om ei ny svensk bok, «Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans», som ikkje inneheld ordet bibliotek. Ikkje éin gong. Underteikna har kommentert med å vise til eit nesten like ille norsk døme frå i fjor.

Translate »