Archive for juni 15th, 2020

juni 15, 2020

Til Danmark i sommar?

Skjermbilde 2020-06-15 11.18.04

Frå Det kongelige bibliotek – også kjent som «Den sorte diamant» i sentrale København.

Bibliotekarar vil sjølvsagt gjere grundige litteraturstudium før kvar reise dei gjer, anten det er lokalt eller i det store, eller lille, utland. Som Danmark. Her eit interessant nettbidrag frå dansk TV2 om den fredelege danske overtakinga for hundre år sidan av Nordslesvig og Sønderjylland frå Tyskland (rett nok etter den svært ufredelege andre verdskrigen, der Tyskland tapte).

Men saka ville ikkje blitt noko av utan Det kongelige bibliotek, landets nasjonalbibliotek, som står for dei fleste illustrasjonane frå 1920.

Translate »