Archive for januar 8th, 2021

januar 8, 2021

Digitaliseringskunnskapsoppsummeringar i kjømda

Bak tittelen «Hva sier forskningen om digitalisering og studentenes læring?» på Khrono kan vi i dag lese: «I det digitale Læringsbiblioteket har vi utført systematiske litteratursøk og samlet nesten 100 kunnskapsoppsummeringer av forskningen på feltet. Kunnskapsoppsummeringer er en viktig kilde til kvalitetsutvikling av undervisning og læring i høyere utdanning. Slike oppsummeringer viser hvor kunnskapsstatusen står og hvor det mangler kunnskap. Foreløpig er Læringsbiblioteket begrenset til helsefag».

Translate »