Archive for desember 16th, 2021

desember 16, 2021

Looking for Needles in a Haystack – Libraries and the Assange Case (part 2)

So it goes. Don’t let it happen to WikiLeaks! Ill: Ivan Simochkin (CC BY-SA 3.0)

By Mikael Böök, Isnäs, Finland

Part 1 of this blog post gathered many international readers three days ago, not least thanks to Kathleen de la Peña McCook and her sharing and comments

Evidently,  the librarians’ resistance to discuss this matter is considerable, even among peers in the Facebook (which is not really in the public sphere, and not really private either).

To overcome this inhibition, it is probably wise to divide the matter in two by drawing a line between the person and the thing (admittedly, this is often quite difficult).

Therefore, please consider that Julian Assange is a man and that a man is strictly speaking not a thing, whereas the WikiLeaks is a thing, I mean a certain collection of documents that WikiLeaks has released and made public on its website WikiLeaks.org and/or via their co-publishers; newspapers or other public media.

Also, ponder that documents can be mismanaged, locked up in a secret place, or simply destroyed, but not mistreated and tortured (in the same sense as a living being can be).

Then ask yourself and your peers, the other librarians: what will happen with the huge document library that now exists and can be studied at WikiLeaks.org? For how long do we think that a website, such as WikiLeaks.org, will stay alive? Where will all those documents be preserved if, one day, …

read more »
desember 16, 2021

Auka interesse for bibliotek etter pandemien!?

Ut i naturen med Rygge bibliotek! Foto 16.5.2020

Vi publiserte tidlegare i dag om ein dansk statistikk og ein svensk professor som meinte stengingane kan føre til at mykje vil gå tapt for biblioteka etter pandemien. Men i dag kjem vårt eige kulturdepartement med nokre delrapportar om kulturlivet, der vi i éin av dei (på side 29) kan lese at fleire norske innbyggjarar trur dei vil bruke biblioteket meir etter pandemien enn før; 60 mot 55 prosent! Det er rett nok eit statistikkfagleg atterhald fordi mange færre har svart på etter-situasjonen enn før-.

Når det gjeld mottak av krisestøtte frå staten har institusjonar i gruppa «Drift av bibliotek, arkiv, museum og anna kulturverksemd» mottatt forsvinnande lite. Så lite at det er nesten ingen vits å be dei om spesifisering. Musé og andre som har tapt billettinntekter har nok fått det som er.

PS: Kva er eigentleg etter pandemien …

desember 16, 2021

Nytt syn på biblioteket

Kor høgt blir fallet? Skulpturell framstilling av utlånsauken ved Sarpsborg bibliotek, frå ? til 1929.

Nyleg skreiv vi om at «Kvar fjerde bibliotekbrukar er vekk» under pandemien. Dét var i Danmark. På SverigesRadio kan vi høyre og lese at også der har utlånet gått ned under pandemien, og «När det fysiska rummet stängs ner påverkar det hela synen på biblioteket som tillgängligt och möjligheten att låna». Ifølgje Olof Sundin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap ved Lunds universitet.

Mange kan ha konvertert til e-bøker og lydbøker, noko dei offentlege biblioteka framleis har dårleg tilgang til, andre har kome til at Netflix og sofaen er det tryggaste, mens andre igjen har rett og slett gløymt biblioteket! Til dømes unge lånarar som fekk brukt få år på å skape gode bibliotek-vanar innan mars 2020.

Det blir nok litt back to start, ja.

desember 16, 2021

Gjer eit kupp på biblioteket! ;-)

Tjuverisikra. Frå Chetham’s Library i Manchester. Klikk og kikk

Dei mest desperate av dei økonomisk koronakriseråka kan bli inspirerte av dette, så ikkje del i aust og vest: På Quora.com kjem det spørsmål om alt mellom himmel og jord. Så kan kven som helst svare. Noko dei gjer. Éin spør om følgjene om du sel ei bibliotekbok og får meir for henne enn erstatninga du må ut med til biblioteket?

Svaret er vel at fint lite skjer, for biblioteka følgjer dårleg med på bruktmarknaden, samtidig som dei aller fleste bøkene du kan låne med heim har omtrent like låg salsverdi som dei du finn på ein loppemarknad. Men så finst det altså unntak.

Om nokre har liknande røynsler, bruk gjerne kommentarfeltet.

PS: På Quora kan folk også finne på å spørje om kvifor ikkje antikkens europearar døydde ut når det var vinter og dei ikkje hadde sentralvarme

Translate »