Archive for desember 29th, 2021

desember 29, 2021

Lønsauke og bonus for bibliotekarar

Løva ved New York Public Library på 5th Ave. Utsnitt: Anthony Quintano (CC BY 2.0)

Fagforbundet Union Library Workers (USA) har ei gladnyheit om dette i dag. Det er ved California State University at arbeidsgjevaren og fagorganisasjonen har forhandla seg fram til blant anna ein bonus på 3500 USD og diverse lønsauke, «as a thank your for their service during the coronavirus pandemic».  I tillegg til bibliotekarar gjeld dette «professors, coaches, counselors and other eligible faculty». 

Translate »