Archive for februar 24th, 2022

februar 24, 2022

– Om vi overlever skal vi svare …

Frå ein Wikipedia-aksjonsdag ved biblioteket i Tsjernihiv i Nord-Ukraina i 2014. Utsnitt: Nickispeaki (CC BY-SA 3.0)

Det svenske Biblioteksbladet har i dag vore i kontakt med leiinga i bibliotekforeininga i Ukraina. Styreleiar Oksana Brui sa først at «i krigstid opererar styrelsen och huvudkontoret online och att beslut om driften av biblioteken runt om i Ukraina tas av lokala förvaltningar och institutioners ledningsgrupper. Hon fortsätter med att förklara att biblioteken i Kiev är stängda men att de tillhandahåller onlineservice till sina användare».

I 16-tida i dag skreiv daglegleiar Yaroslava Soshynska: «Här i Kiev hörs det flyglarm. Om vi överlever kommer vi att svara dig. Var snäll och sprid informationen i ditt land och i EU».

februar 24, 2022

Arkivert arkiv? 2

Vi blogga i går om ei sak på Khrono om alvorlege problem med prosjektet Nasjonalt vitenarkiv. Dette genererte gode innlegg i kommentarfeltet. I dag kjem det eit nytt større oppslag på Khrono: «Dom over nytt vitenarkiv: Leverer ikke det sektoren trenger».

Blant anna intervjuar Khrono bibliotekdirektør Anna Løken ved Høgskolen i Innlandet:

«Vi er ikke fullt ut orientert, men jeg har inntrykk av at våre innspill ikke har fått gehør. Det første av innspillene, finansieringsplan, har verken vi eller sektoren fått respons på. Heller ikke kartlegging av ressurser brukt til arbeid med Cristin. Hun legger til at Innlandet i sitt innspill var opptatt av god og effektiv ressursbruk, og ønsket en solid arbeidsflyt, der en institusjon kunne kontrollere og godkjenne en publikasjon på vegne av institusjoner med forfattere i den aktuelle publikasjonen. — Slik det er i dag, blir hver eneste publikasjon vurdert og nøye kontrollert av alle institusjoner som har medforfattere i den. Det ser ut til å bli videreført, slik NVA er planlagt. Men det må merkes at flere institusjoner ønsket å beholde full kontroll på sine publikasjoner, og ønsket at kontroll og godkjenning hos alle involverte blir videreført».

Også biblioteksjef Torunn Skofsrud Boger ved Høgskolen i Østfold blir intervjua. Ho seier mykje av det same, og ho legg til: «Jeg vil på ingen måte kritisere sekretariatet [til Cristin], men det ble tydelig for meg at de ikke har de ressursene de trenger for å bidra når slike saker oppstår».

Framleis ventar vi på ein kommentar frå UHR-Bibliotek, som altså har sagt at dei vil vere ein «Tydelig aktør i arbeidet med utvikling av prosjektet Nasjonalt vitenarkiv».

Translate »