Archive for mars 7th, 2022

mars 7, 2022

Dei-unge-har-slutta-å-lese-debatten oppsummert?

Frå Dokk1 i Århus

For tre veker sidan fekk vi påskot til ein ganske klikkvenleg (52 nedlastingar) tittel her på bloggen: Paradigmatisk for boklesinga! Såvel forfattarar som leseforskarar og barnebokinstituttfag- leiarar var meir eller mindre einige om at dei yngre i dag er mest opptatte av ultrakjappe digitaldingsar og i alle fall ikkje papirbøker.

Men no har nettstaden Periskop køyrt debatten vidare, førebels til og med 5. mars, med ein handfull kompetente debattørar: Øystein Espe Bae ved Norsk barnebokinstitutt, Thomas Brevik ved Strilabiblioteket i Alver, Ole I. B. Storø og Petra J. Helgesen i Foreningen !les og forfattar Arne Svingen. Det p.t. seinaste innlegget er Storø sin kommentar til Svingen.

>> 8. mars: Og i dag er Øystein Espe Bae på banen igjen med Om barne- og ungdomslitteraturen si lyse framtid, der han prøver seg «på nokre luftige tankar om vegen vidare».

I ein boks finn vi alle innlegga, og det er lenker til dei, men ikkje så synlege.

Translate »