Search Results for “fløgstad”

februar 11, 2021

Då alle røyka i biblioteket

I 1970 blei det laga ein bibliotekfilm, ein Deichmanfilm, på over ti minutt og i fargar. Og faktisk av ein filmskapar «som var med på å forme 1970-årenes film i Norge», nemleg Arnljot Berg, ifølgje Wikipedia.

Tittelen, «For Lærde og Lærdoms elskere», er eit sitat frå 1780-talet av grunnleggjaren, kanselliråd Carl Deichman, og det er mykje stiv spankulering her i pudra parykk. Men sitjande i dei same trappane møter vi samtidas, altså 70-talets, frigjorte ungdomar i avslappa samtale.

Og sjølvsagt røykande. Slik også i biblioteksjefsmøterommet, med dåverande sjef, Hans Fløgstad, i hovudrolla. Ein ubetaleleg scene i dag, …

read more »
januar 1, 2020

Aukar meir enn nokon gong

Skjermbilde 2019-12-29 21.55.17Godt nytt år!

Trafikken på denne bloggen aukar endå meir enn førre året, som var eit rekordår. Over 45 000 nedlastingar i år mot 34 000 i fjor. Ein annan rekord er talet på følgjarar, som per nyttårsskiftet er 805, fordelt på nyheitsbrev straks det er noko nytt, pluss twitter og facebook.

Denne lista viser dei ti mest lesne bloggpostane i 2019. Den prosaiske notisen om plasting av bøker er på topp (sukk), men resten av lista er til dels sterkt kontroversielle bibliotekpolitiske saker.

Og dette er dei mest lesne artiklane gjennom dei tretten åra bloggen har eksistert:

read more »

juni 7, 2019

Litteraturen + Pressa = Usant

Skjermbilde 2019-06-07 11.55.13Ein litterær favoritt her i garden er 75-årsjubilerande Kjartan Fløgstad (som vi har vore innom i fleire ulike samanhengar). Vi saksar frå eit intervju i Klassekampen i dag (for abonnentar), der han kjem inn på dette med den synkande interessa for litteratur i norsk presse (også sånt har vore innom tidlegare):

«Hvordan har den litterære offentligheten forandret seg siden du debuterte?

read more »

januar 8, 2018

Synliggjør bibliotekforfatterskapa!

skjeseth gamleKlassekampens journalistveteran Alf Skjeseth hedrer i avisa 5. januar andre skrivende veteraner med overtittelen: «Utan pensjonistar ville historieskrivinga tørke inn». Eksempelet han nevner, Ingolf Vislie, fullførte nylig, i en alder av åttiåtte, en biografi på 639 sider om politikeren og diplomaten Jens Evensen: «Vislie er ein ruvande representant for hærskaren av eldre menneske som gjer ein formidabel innsats for folkeopplysning og kulturformidling rundt i landet».

Og gamlingene veit hvor de finner kunnskapen. Skjeseth ser dem hele tida: «Dei siste månadene har eg sysla med saker som har ført meg til lesesalar i fleire arkiv og bibliotek, og det er slåande kor mange pigge pensjonistar som sit med nasen i arkivboksar, kyrkjebøker, protokollar og oppslagsverk».

I mai i fjor blogga vi om en forfatter i i toppdivisjonen, Kjartan Fløgstad, som er like avhengig av biblioteknettverket som Skjeseths pensjonister når han skriver, men som også har erfart at enkelte fagbibliotek begynner å prioritere «egne» framfor «eksterne» brukere. Sånne historier har vi ennå ikke hørt om i folkebibliotek, men vi veit at fjernlånssystemet er svekka på visse punkt de siste åra.

Når rådmenn, politikere og media er opptatt av det lokale biblioteket handler det mest om det som er lettest å kvantifisere, nemlig utlånstall og antall besøk. De siste åra telles også arrangement og debatter. Men hva om vi også forsøker å dokumentere bøkene som blir til på biblioteket? Det kan bli solide lister, per bibliotek eller per fylke. Og bibliotek kan be om å få intervjue noen av forfatterne. På debattscena, på video eller i tekst. Alt med forfatternes samtykke, så klart.

Teksten til Skjeseth er i papiravisa og på nett, for abonnenter, men han sendte oss den, med lov til å legge den ut:

read more »

september 11, 2017

Kulturvalgkampinnspurt

Man sitter på toget til Stockholm (for å samle innrykk om arbeidet med den svenske bibliotekstrategien. Som tar tre år mot den norske tre måneder) og leser i Herman Willis samtalebok med Dag Solstad og Kjartan Fløgstad («Tilværelsens utlendinger», 2010). De snakker om kulturliv og makt. Solstad: (s. 60):

«Sigurd Hoel skriver om at da Arbeiderpartiet skulle lage sitt første regjeringsprogram etter krigen, ble han hentet inn som språkvasker. Da Hoel var ferdig, leverte han programmet til Gerhardsen og sa: ”Jeg føyde til et avsnitt om sløydundervisningen for egen regning”! … Og det var også perioder da man drev og diskuterte om Norge var dikternes land, eller om det var skiløpernes land».

juli 9, 2017

«Fløgstad-saka» også i danske Weekendavisen

weekendavisen papir30. juni siterer Klaus Rothstein i Weekendavisen fra herværende bloggs to oppslag om Kjartan Fløgstads lite hyggelige bibliotekopplevelser på UB Oslo (bare på papir, men også tilgjengelig i Pressreader).

Nytt 13.7.: Rothsteins tekst nå også på hjemmesida hans.

For våre lesere er det ikke mye nytt som sies, men Rothstein bringer videre til danske lesere viktige deler av debatten som oppsto her på bloggen, og han siterer fra Håkon Gundersens sak i Morgenbladet.

juni 9, 2017

Fløgstads fjernlånsforviklingar del 2

fløgstad ubo mb

I forrige uke skapte et forord av Kjartan Fløgstad både overskrift og omfattende debatt på herværende blogg. I dag emigrerer vi til avisspaltene, nærmere bestemt har Håkon Gundersen i Morgenbladet tatt saka.

For de godt over to tusen som har lest bloggposten er det meste kjent stoff, men Morgenbladet følger opp forslaget vårt om å organisere frilansere og faglitterære forfattere for å oppnå høyere status ved UH-biblioteka. Håkon Gundersen har ringt Tore Slaatta, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Og da kan baller begynne å rulle. For Slaatta sier:

read more »

mai 20, 2017

Situasjonen for ikke autoriserte statsintellektuelle

fløgstad sovjet bokomslag

> Nytt 9. juni: Håkon Gundersen i Morgenbladet tar saka.

Bloggeren har som vane å ikke hoppe over forord i faglitteratur som kommer i hans vei. Blant annet for å kunne glede seg over ofte overstrømmende takksigelser til bibliotek forfatterne har fått hjelp hos! I den nye boka si, Trans-Sovjet ekspress, er også Kjartan Fløgstad takknemlig, men samtidig så fri å nevne det han oppfatter som dårlig biblioteksørvis:

read more »

januar 11, 2016

Presseomtale o.l.

Her kommer lenker til presseomtale av bloggen, til intervjuer med bloggerne og anmeldelser av bloggernes bøker. Pluss frilansoppdrag om bibliotekspørsmål for norske tidsskrift o.l. Det nyeste står øverst.

 • Desember/februar 2020-21:
 • November 2018: Reportasjar for Bibliotekaren nr. 4 om store og litt mindre bibliotekkriser i Storbritannia og Danmark (eller på papir/pdf side 17-23). Pluss intervju same stad.
 • November 2018: Bloggaren blei intervjua om bibliotekrisa i UK på Norsk Bibliotekforening sine sider i Bok og bibliotek nr. 4, (kjem vel snart nedi her).
 • 22.9.17 Klassekampen Etter en kronikk av AE i avisa om en sterkt ønska ekstra «bibliotekmilliard», etter mønster fra Sverige, kom negativt svar fra kulturminister Linda Hofstad Helland samme sted 29.9. Tilsvaret vårt til henne sto i avisa 3.10 (se samme lenke som ovenfor). Samme dag takka Mariann Schjeide, leder av Norsk Bibliotekforening, for innsatsen på fagforumet biblioteknorge.
 • 24.9.17 Bis-blogen (SE) setter pris på engasjementet vårt rundt svenske forhold
 • 9.7.17 Weekendavisen (DK) refererer saken om UBO og Fløgstad, se nedenfor.
 • 9.6.17 Morgenbladet. Håkon Gundersen tar fatt bloggposten om UBOs nedlatende behandling av forfatter Kjartan Fløgstad.
 • Bok og bibliotek nr. 1, 2017. AE er intervjua om biblioteket og den offentlige informasjonen.
 • 7.12.15 Vox Publica. Kristian Meisingseth intervjua Anders Ericson: «Biblioteket må være en motmakt. «Debattbiblioteket» er bare begynnelsen. Anders Ericson mener at bibliotekene bør opplyse befolkningen og kritisere politiske og økonomiske makthavere».
 • Bibliotekforum nr. 6, 2014. Intervju med AE: «Bibliotekaren som journalist».
 • 18.10.14 Bis-bloggen ved Mats Myrstener: «Anders Ericson har oförtrutligt drivit sin egen biblioteksblogg ”Biblioteket tar saka”. BiS har likaså stridit för detta ända sedan starten 1969. Kulturministern talade vid sitt möte på fredagen om bibliotekens roll för demokratisk samhällsutveckling och fri åsiktsbildning. Idag, efter åtta års ökenvandring med en oengagerad kulturminister, finns det ett visst hopp om att detta kanske ska kunna bli verklighet? Och nog kan Norge tjäna som exempel?»
 • 2.1.2014. Stjørdalens Blad under tittelen «Nå skal bibliotekene også bli arenaer for debatt»: «Ifølge bloggen «Biblioteket tar saka» er det så langt ingen direkte motstand mot den nye oppgaven til bibliotekene, men flere peker på utfordringer for en bibliotekarstand som har liten erfaring med dette»
 • 27. 4.13 Klassekampen Bokmagasinet ved Karin Haugen: «Danmark – kalt vårt «bibliotekariske overskuddsnaboland i sør» av den norske fagbloggen Biblioteket Tar Saka».
 • 22.2.13 Dag og Tid ved Cathrine Strøm: «Finland [har] også fostra aktive og sjølvsikre talsmenn og -kvinner for bibliotek. Ein av desse heiter Mikael Böök. Han gav i fjor haust ut boka Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället, som finst til gratis nedlasting på nettet. … Böök har ved fleire høve samarbeidd med biblioteksjournalisten Anders Ericson her i Noreg. Han ivrar for at biblioteka skal bruke den redaksjonelle fridomen sin meir aktivt i samfunnsdebatten».
 • 2012 Mikael Böök: Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället. Helsingfors, Edizioni Artemisia. 5 anmeldelser.
 • 9.1.08 Bergens Tidende ved kulturredaktør Jan H. Landro, under tittelen «Tid for fornyelse i bibliotekene»: «ET STRÅLENDE EKSEMPEL er prosjektet Biblioteket tar saka» i Østfold. Bibliotekene Rygge, Moss, Råde og Våler samarbeidet om å samle inn og legge ut på nettet nesten all tenkelig informasjon om utbygging av sivil flyplass i Rygge – dokumentasjon for både motstandere og tilhengere av planen. Slik bidro de til å få i gang en opplyst debatt. Bibliotekene i Norge har et samfunnsoppdrag, som går ut på å «styrke kunnskapsutvikling, verdiskaping, kulturforståelse og kulturopplevelse». Med den medieutviklingen vi har opplevd bare de siste få årene, er det ikke gitt at dette oppdraget best løses på «gamlemåten»».
 • Bibliotekaren 2007, nr. 7. Intervju med fylkesbiblioteksjef i Østfold, Svein E. Nilsen: «Svein E. Nilsen ser det lokale engasjementet og den lokale tilknytningen som viktig, og nevner Anders Ericsons ”Biblioteket tar saka”, om Rygge sivile flyplass, som et godt eksempel. – Det er en type oppgave som du trenger en storkonsolidert enhet for kunne å gjennomføre på flere saker. Da kan du ha et par journalister som overvåker og trekker fram slike aktuelle saker på bibliotekets nettsider. Et lite bibliotek har ingen mulighet for å greie det».
 • Biblioteksbladet (SE) nr. 7, 2007, sidene 14-16. Intervju med Mikael Böök: «Bibliotekarierna borde ta över Internet». Se også lederartikkelen side 3.
 • 18.7.06 Moss Avis Reportasje i forbindelse med lansering av den første BTS-portalen, Sivil lufthavn på Rygge: «Dette er et tegn på at bibliotekene er villige til å tenke nytt, sier Lillian Salomonsen ved Moss bibliotek. … Hun mener Ryggesaken er et godt eksempel på et komplisert spørsmål som mange søker informasjon om. Jeg tror denne nettsiden henvender seg til alle som interessert i samfunnsspørsmål og det som rører seg i nærmiljøet. For skoleelever vil den også være nyttig. Og selv om debatten for og imot sivil flytrafikk skulle stilne, vil siden hele tiden være der og ta opp de spørsmålene som er aktuelle. Biblioteket vurderer også mulighetene for å knytte nettressurser og litteratur i bokformat tettere opp mot hverandre. Dette kan åpne for nye og spennende informasjonsforbindelser».
 • 2001 Anders Ericson: Videst mulig informasjon : ei debattbok om folkebiblioteka og samfunnsinformasjonen i et e-Norge. Oslo : Biblioteksentralen, 2001. Anmeldelse av Øivind Frisvold i Bok og bibliotek nr. 1-2, 2002.
 
april 22, 2014

Morgenbladets jakt på den perfekte paneldebatten

dialogen MBI «påskenummeret» sitt (nr. 15, 2014) bruker Morgenbladet fire fulle sider på å kvalitetsvurdere, samt å intervjue involverte i et antall paneldebatter som fant sted i Oslo i løpet av uke 14. Temaene spenner fra el-biler via assistert befruktning til investeringsbeskyttelses-avtaler (!). Sistnevnte «vant» faktisk.

Og, ja, MB nevner det ferske tillegget til formålsparagafen i biblioteklova: «Samtidig skal biblioteker over hele landet ta opp kampen med de stadig flere litteraturhusene. I fjor oppdaterte Stortinget bibliotekenes formålsparagraf og vedtok at bibliotekene skal bli debattarenaer. Til Morgenbladet sier flere biblioteksjefer at tørsten etter debatt virker enorm, og at lokalbefolkningen strømmer til bibliotekenes debatter». Men ingen av MBs debatter fant sted i bibliotek.

Reportasjen med tittelen «Den evige dialogen» er på nettet bare tilgjengelig for abonnenter, men idet vi anbefaler et abonnement for dem som ikke har, tillater vi oss å gjengi noen «highlights» som vi skulle tro også har relevans for landets «debattbibliotek».

Les videre nedenfor:

read more »