Search Results for “magnus bjerk”

august 17, 2018

Bjerks Bilder

bjerk k0llasj

Find larger versions below  

Fotografen Magnus Bjerk har generøst donert sju bilder med motiv fra Deichmanske hovedbibliotek i Oslo (gjengitt nedenfor) til FOLKEFINANSIERINGA [lenke] som herværende blogger, Anders Ericson, har starta for å kunne holde et foredrag på verdens største bibliotekkonferanse i Chicago 24. juni.

Der stiller man opp gratis og må dekke alle utgifter sjøl; reise, opphold og inngangsbillett på konferansen, noe som virkelig kan være ei utfordring for en frilanser. PS: Hvis noe skulle inntreffe som forhindrer reisa, eller det skulle bli noe til overs (!), vil midlene gå til ei planlagt bok med samme tema som foredraget – og som denne relaterte Facebookgruppa: Libraries Improving Public Participation and Democracy.

Bildene er fra utstillinga Variations in Disco som fant sted på Blomqvist Kunsthandel i Oslo i januar 2016. Undertegna og med-blogger Mikael Böök bidro med tekster og bøker til utstillinga. Flere av fotoene ble også utstilt på Soli Brugs 1000 års jubileumsutstilling for Sarpsborg by, med Magnus som en av seks kunstnere fra Østfoldbyen.

Det er de mange SMÅ bidraga som teller i ei innsamling som denne. ALT er veldig velkomment. Men bildene er «premier» til de sju som GIR MEST! 

Det fungerer sånn:

Når innsamlinga er over vil de sju som som har gitt mest – og som har valgt å oppgi en eller annen kontaktadresse – få hvert sitt foto som takk for innsatsen. Den som gir mest får velge først, deretter den som gir nest mest osv.

Magnus presiserer at dette er ‘test-trykk’, på fotopapir av god kvalitet, men kontrast og farger kan være litt feil. Men de regnes likevel som ekte deler av opplaget. Hvert av disse trykkene er et par cm over A3-størrelse.

Men disse kan man også «oppgradere» til høyeste kvalitets trykk i 45×55 cm, laminert og montert på aluminium, med skjult oppheng. Prisen per bilde vil være identisk med produksjonsprisen, NOK 3.500 (NB: Dette er et kjempetilbud; galleriprisen er ca 15.000).

Alle andre som ønsker det kan også kjøpe bildene i dette formatet og til denne prisen. Ta når som helst kontakt med Magnus Bjerk direkte. Hvert av de «oppgraderte» bildene i denne størrelsen har et opplag på 16.

NB: Levering av «oppgraderte» trykk vil kunne ta litt tid, da det må koordineres med andre kopieringsjobber Magnus får utført hos et firma i Oslo.

Bildene finnes også i to andre størrelser, også disse i opplag på 16. Størrelsene er 90×110 og 115×140 cm. Men i disse store størrelsene må man betale full pris.

Her er bildene (de er tatt på taket eller inne i hovedbiblioteket i Oslo):

Bilde 1:

internett et bibliotek 1

‘Är Internet Ett Bibliotek?’ # 1
Fra Mikael Bööks bok Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället (Side 11)

––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 2:

internett et bibliotek 2
‘Är Internet Ett Bibliotek?’ # 2
Fra Mikael Bööks bok Biblioteksaktivisten – Essäer om makt och bibliotek i informationssamhället (Side 11)
––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 3:

Scared Im Getting Used
‘I’m Scared I’m Getting Used To This Low Life I’m Living -album Version’ # 1
Jaakko Eino Kalevi og Long Sam sin sang fra LPen: Totuuden Rakastajat / Amateurs De Vérité fra 2012 (Tidligere innspillinger).

––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 4, 5 og 6:

Call Out The Instigators

‘Call Out The Instigators -album version’
Tekstlinje fra (Patti) Labelle sin mash-up versjon fra 1973 av Thunderclap Newman: Something In The Air og Gil Scott-Heron: The Revolution Will Not Be Televised
––––––––––––––––––––––––––––––

Bilde 7:

Absence Of Conflicting Views
‘An Absence Of Conflicting Views Is Harmful To Social Processes And Leads To A More Superficial Democracy’
Fra Anders Ericsons artikkel som er en kortversjon av boka hans, «-Videst mulig informasjon-». Artikkelen er publisert i: Information for Social Change (ISC) No. 18.

august 17, 2018

The Bjerk Photos

bjerk k0llasj

See larger versions of the photos at the bottom of the Norwegian version of this page.

The photographer Magnus Bjerk has generously donated seven of his photos taken at the main public library of Oslo for this crowdfunding, initiated by the present blogger, Anders Ericson, to make him (me) go to Chicago in June to give a lecture on the world’s largest library conference!

At this conference speakers don’t get paid and must cover all their expenses themselves; air ticket, accommodation and entrance at the conference, which can really be a challenge for a freelancer.

Note: If something occurs that prevents the trip, or if there is anything left (!), the money will go to a planned book with the same working title as the speech – and as this related Facebook group: Libraries Improving Public Participation and Democracy.

The photos are from the exhibition Variations in Disco that took place in Oslo in January 2016. Some of them were also on display at the 1000th Anniversary Exhibition of Sarpsborg city, with Bjerk as one of six artists from Sarpsborg.

The many small contributions matter in a collection like this.

But the Bjerk photos will be given to the seven «biggest spenders».

It works like this:

When this fundraising is over, I will mail one photo to each of the seven donators who have given the most – and who are not anonymous; you must have provided me with a contact address. Whoever gives most will have the right to choose first, then the one who gives second most etc.

The photographer points out that the photos are ‘test prints’ on photo paper of good quality. Contrast and colors may be slightly wrong but they are still considered as genuine parts of the edition. The prints are slightly larger than A3 size.

However, these can also be «upgraded» to the highest quality printing of 45×55 cm, laminated and mounted on aluminum, with a hidden hanger. The price per image will be identical to production costs, about NOK 3,500 (NB: This is a nice deal; gallery price is about NOK 15,000).

Anyone may buy the photos in this format and at this price. Please anytime contact Magnus Bjerk directly. Every «upgraded» photo of this size is of an edition of 16.

Even larger sizes are available but at considerably higher prizes.

august 17, 2018

Bøkene på «Variations in Disco»

bøkene blomqDisse bøkene er utstilt på Magnus Bjerks utstilling «Variations in Disco» på Blomqvist kunsthandel i Oslo 7.-24. januar 2016.

Bøkene er velvillig lånt og fjernlånt via Deichmanske bibliotek.

 

 • Aletti, Vince: The Disco Files 1973-78
 • Andersen, Benny: Svantes viser: en sanghistorie
 • Anderson, Chris: Free
 • Andersson, Roy: Vår tids redsel for alvor
 • Bibliotek – mötesplats i tid och rum : en bok om demokrati
 • Bjerke, Paul: Journalistikk i risikosamfunnet
 • Bjerke, Paul: Journalistikkens vekst- og fall?: om
  journalistisk profesjonsmakt
 • Brewster, Bill: Last night a DJ saved my life: the history of the disc jockey
 • Buschman, John: Dismantling the public sphere
 • Böök, Mikael: Biblioteksaktivisten
 • Cage, John: Silence: lectures and writings
 • Chomsky, Noam: Propaganda og offentlighet
 • Claesson, Stig: Vem ålskar Yngve Frej
 • Cohn-Bendit, Daniel: Skulle vi avskaffe partisystemet?
 • Crawford, Walt: Future libraries: dreams, madness & reality
 • D’Angelo, Ed: Barbarians at the gates of the public library
 • Ericson, Anders: «…videst mulig informasjon…»
 • Fahller, Karin (red.): En ny förening är nädvändig
 • Fikentscher, Kai:»You better work!»: underground dance music in New York City
 • Fleischer, Rasmus: Boken
 • Frys: vellykket nedfrysing av herr Moro
 • Gorman, Michael: The enduring library
 • Gorman, Michael: Our singular strengths
 • Guichaoua, Valerie: Julian Assange – WikiLeaks: kampen for sannheten
 • Hanssen, Haakon S.: Athen – Alexandria
 • Hansson, Joacim: Att bilda en bibliotekarie
 • Hansson, Joacim: Folkets bibliotek?
 • Harari, Yuval Noah: Sapiens: en kort historik over
  mänskligheten
 • Harding, Luke: Snowden-filene: historien om verdens mest ettersøkte mann
 • Herman, Edward S./Chomsky, Noam: Manufacturing consent
 • Holt, Leslie Edmonds: Public library Services for the poor
 • Jones, Nick: Bryt upp!
 • Jones, Nick: Forsok att forstå
 • Kagan, Alfred: Progressive library organizations
 • Kranich, Nancy: Libraries & democracy
 • Lankes, R. David: The atlas of new librarianship
 • Lawrence, Tim: Hold on to your dreams: Arthur Russell and the downtown music scene, 1973-1992
 • Lawrence, Tim:Love saves the day: a history of american dance music culture, 1970-1979
 • Lerner, Fredrick Andrew: The story of libraries
 • Lewis, Alison: Questioning library neutrality
 • Libraries & democracy
 • Lindqvist, Sven:Grav der du står: håndbok for den som vi I utforske arbeidsplassen og lokalmiljøet
 • Litwin, Rory: Speaking of information
 • Lokaldemokratiet: status og utfordringer
 • Lysbakken, Audun: Deltakerne: en reise i demokratiets framtid
 • McCabe, Ronald: Civic Librarianship
 • McChesney, Robert W.: Digital disconnect
 • McLuhan, Marshall: Mennesket og media
 • Myrdal, Jan: En illojal europeers bekjennelser
 • Mänsklighetens minne
 • Nei til EU: Demokratisk underskudd: hvem bestemmer i EU?
 • Nilsen, Bjørn: Journalist og aktivist
 • 0’Donnell, James J.: Avatars of the word
 • Olstad, Finn: Det farlige demokratiet: om folkestyrets vilkår Norge gjennom to hundre år
 • Pateman, John: Public libraries and social justice
 • Ranciére, Jacques: Hatet mot demokratin
 • Rifkin, Jeremy: The age of access
 • Rikowski, Ruth: Globalisation, information and libraries
 • Ristarp, Jan og Lars G. Andersson: Mitt i byn! om det moderna folkbibliotekets framväxt
 • Rogestam, Christina: Behovs biblioteket for demokratin?
 • Samek, Toni: Librarianship and human rights
 • Sandemose, Jørgen: Venstrefløyen og islam
 • Shera, Jesse: Knowing books and men; knowing computers, too
 • Sjue, Finn: Journalistikkens uutholdelige letthet
 • Skirbekk, Sigurd: Motforestillinger: femti påstander møter motargumenter
 • Solstad, Dag: T. Singer: roman
 • Stigendal, Mikael: Biblioteket i samhället
 • Stross, Randall E.: Planet Google
 • Thune, Henrik: Øyeblikkets triumf: et oppgjør med den mediefikserte politikken
 • Torild Alnæs… [et al.]: Inn i informasjonssamfunnet
 • Tvedt, Terje: Verdensbilder og selvbilder: en humanitær stormakts intellektuelle historie
 • Vaidhyanathan, Siva: The anarchist in the library
 • Veggeland, Noralv: Den nye reguleringsstaten: idébrytninger og styringskonflikter
 • Vestheim, Geir: Fornuft, kultur og velferd : ein historisk-sosiologisk studie av norsk folkebibliotekpolitikk
 • Webster, Frank: Theories of the information society
 • The Wikileaks files: the world according Bok to US empire
juni 19, 2017

Bibliotek-USA er i endring

occupy telt

Bibliotek under Occupy-aksjonen i 2011.

Det har det vært ei stund, men særlig etter presidentvalget har det tatt av. Et av flere bevis på det er at det tradisjonsrike fagfellevurderte tidsskriftet Library Quarterly (etablert 1931) kommer med et nummer der temaet er «Aftermath: Libraries, Democracy, and the 2016 Presidential Election» og med artikler av solide forskere o.a. (det er dyre greier, men vi har fått oss et e-eks fra utgiveren og skal skrive om det etter hvert).

Bloggeren reiser onsdag til ALA Annual i Chicago, som vel er klodens største årvisse bibliotekarrangement (25 tusen deltakere). Men i år kan det i tillegg altså bli noe av det mest bibliotekpolitisk spennende.

read more »

april 19, 2017

Vipps noen kroner til norsk bibliotekforedrag i Chicago! Fotokunst til rause givere!

>> In English.

Absence Of Conflicting Views

Klikk for å se fotokunsten

Bloggeren er 24. juni invitert til å holde et foredrag med tittelen «Libraries Improving Public Participation and Democracy» i Chicago på verdens største bibliotek- konferanse, arrangert av den US-amerikanske bibliotekforeninga, ALA.

>>Siste nytt 15.5.: Innsamlinga er avslutta og innbrakte NOK 8213 (inklusive Paypal)! MANGE TAKK! Det er godt over halve budsjettet! De 7 aller mest spandable vil etter hvert bli kontakta ang. fotokunsten.

read more »

januar 23, 2017

Mer om den britiske bibliotekkrisa

Klassekampen lørdag 22.januar har en fem siders artikkel om den økonomiske krisa i britiske kommuner. Her er situasjonen for biblioteka nevnt i flere sammenhenger. Analysen til forfatteren, Tom Crewe, er nok dessverre overførbar til Norge også. Han skriver blant annet:

«Når de offentlige midlene faller bort, forskyves grunnlaget for kommunens virksomhet. Det oppmuntrer til næringslivsvennlige initiativer og bygging av kostbare boliger som eneste måte å øke inntektene på. Tony Travers, som er ekspert på kommunalforvaltning, sier at [finansminister George] Osbornes reformer vil forvandle en gjennomsnittskommune fra en «minivelferdsstat til et lokalt verdiskapingsagentur»».

Artikkelen i Klassekampen fins på papir og på nett for abonnenter. Men originalen ligger åpent på London Review of Books.

Les også vår egen dekning av bibliotekraseringa i UK, en reportasje også trykt i tidsskriftet Bibliotekaren.

november 15, 2016

Fotografiet av biblioteket (r)

soli-brug-nov16Soli Brug, et tradisjonsrikt kunstgalleri nær E6 nord for Sarpsborg, henger det til og med 4. desember ei utstilling med kunstnere fra samme by (som feirer 1000 år i år). En av kunstnerne er fotografen Magnus Bjerk. Disse bildene hans har vært utstilt før, nemlig på Blomqvist i Oslo i januar. Og her på bloggen skreiv vi om dem da, fordi bibliotek er et motiv på flere av bildene. Og fordi begge herværende bloggere, samt et antall barske bibliotekarer, deltar med tekster, både på veggene og i et bibliotekpolitisk hefte som ligger framme, til utdeling.

Så velkommen!

januar 8, 2016

Barske Bibliotekarer på Blomqvist

barske utsnitt

Klikk på bildet for å se alle de fjorten Barske Bibliotekarene

I går åpna «bibliotek- utstillinga» for fulle hus på Blomqvist Kunsthandel i Tordenskioldsgate i Oslo sentrum.

I tillegg til Magnus Bjerks fotografier fra Deichman, fra de innerste magasinene til oppe på taket, rommer utstillinga glasskunst, lysinnstallasjoner og bokbål(!). Men ikke å forglemme 141 post-it-lapper med blant annet presentasjon av fjorten «Barske bibliotekarer» og diverse andre biblioteksitater. Denne delen er utført av herværende bibliotekbloggere, Mikael Böök og Anders Ericson. Bøkene der sitatene er tatt fra, pluss en del andre, er også utstilt. Velvillig lånt og fjernlånt via Deichmanske bibliotek. Et hefte som presenterer bibliotekdelen av prosjektet fås i utstillingslokalet.

Utstillinga er åpen til 31. januar.

desember 21, 2015

Bibliotekbloggere blir installasjonskunst!

blomqvistI Oslo sentrum, på det tradisjonsrike Blomqvist Kunsthandel i Tordenskiolds gate 5, åpner det 7. januar noe så sjeldent som en foto- og kunstutstilling med bl.a. bilder fra bibliotek, fra det vi om noen år kan kalle «Gamle Deichman». Det dreier seg om fotografen Magnus Bjerk som har gjort «en serie fotografier som kommenterer samfunnspolitiske spørsmål knyttet til bibliotek og ytringsfrihet». Her inngår også «biblioteksaktivistene Anders Ericson (N) og Mikael Böök (Fin)«, med andre ord herværende bloggere, med bibliotekpolitiske tekster i stort og svært smått format.

januar 7, 2018

Finland på 90-tallet: Bibliotekløft imot alle odds

bjerk-finsk-test-pa%cc%8a-biblioteket-nr2-mini-print-size

«Finsk test på bibliotekets tålevne #2»

Bloggerkollega Peter Alsbjer fra Örebro er frampå med en fersk film om finske folkebibliotek, som også inngikk i «programhelheten för Finlands 100-årsjubileum 2017» (finsk tale, men klikk på CC-knappen for svenske undertekster). Noe som sier mye om bibliotekets sterke posisjon der borte.

Den 28 minutter lange filmen er vakker, sympatisk og inspirerer til bibliotekbruk (rosende omtale av Deichmanske inngår også!), men er nok mest beregna på inhemska publiken. Derfor får vi bare en liten aning om det mest interessante sett utenfra, nemlig de suksessrike forsvarskampanjene for finske folkebibliotek på 1990-tallet – faktisk midt under den økonomiske krisa som ramma landet mye hardere enn vi har opplevd på flere generasjoner.

Når vi i Norge gang på gang krever statlige bibliotekløft, men hver gang blir avvist og får høre at vi må snakke med og stole på kommunepolitikerne, kan det finske eksempelet være til inspirasjon: 

read more »