Archive for ‘Falske nyheter’

august 14, 2018

Hinduistisk vitenskap og robot-artikler

I sommer har blant annet Klassekampen tatt for seg et forslag fra studentorganisasjonen SAIH om «avkolonisering» av pensum ved UH-ene. De mener, ifølge KK, at flere fag bør «ta inn et større mangfold på sine pensumlister. Målet har vært å blant annet «unngå å reprodusere en ensidig vestlig kunnskapsforståelse». Det etablerte vitenskapssynet har vært karakterisert som «mannlig, vestlig og hvitt».

Vi for vår del støtter oss på Bjørn Vassnes når han i samme avis 9. august skriver (ikke på åpent nett): «Vitenskap er en singulær hendelse, akkurat som livet synes å være  … , noe som kun har oppstått en gang. Noen vil protestere på dette, og hevde at vitenskap har oppstått i flere kulturer – men da er det ikke vitenskap det handler om, men ting som målinger … og ulike teknologier».

Så til Morgenbladet 10. august (papirutgaven) som har oversatt en artikkel fra Die Zeit der ingressen sier det vesentligste: «India opplever en bølge av pseudo-vitenskap og bisarr historieforfalskning. Det ligger en politisk strategi bak forsøkene på å gi religionen æren for vitenskapelige nyvinninger».

I vitenskaps- og i bibliotekmiljøet har de lenge diskutert kvaliteten på mye av fagfellevurderinga som finner sted, og problemet med maskingenererte bøker og artikler. Men det er altså mer i kjømda, mye mer.

juni 14, 2018

Falsk forsking

Tati postskolenEn hovedsak i Morgenbladet denne uka er en femsiders om vitenskap (krever at du har abonnement eller veit veien til biblioteket. Og at biblioteket har Morgenbladet). Vitenskapelige fakta er vel det vi dagstøtt hevder å formidle og favorisere i alle typer bibliotek. Men statistikeren Andrea Saltelli, for tida gjesteforeleser ved Senter for vitenskapsteori ved UiB og med bakgrunn som leder av Europakommisjonens avdeling for «økonometri og anvendt statistikk», mener, og begrunner, at vitenskapen virkelig er i krise. Utfordringa er ikke lenger å unngå tilfellene av bevisst falske forskingsresultater, men at «en fryktinngytende andel av forskningen vi betaler for, ganske enkelt er feil. Vitenskapen har mistet evnen til å selvjustis over produksjonen sin, og det virker ikke som om samfunnet har noen anelse om hva det skal gjøre.»

Vi siterer videre: «Studier med få deltagere, hemmelighold av data, dårlig designede eksperimenter og misforstått bruk av statistiske analyser, er blant forklaringene på fenomenet. Ikke minst peker mange på målstyring og publiseringspress i akademia som den grunnleggende årsaken: Skaper belønningssystemene overproduksjon av artikler og en overflod av bortkastet eller dårlig forskning? Blir det for fristende å ta snarveier for å få flere eller mer sensasjonelle artikler på trykk?»

februar 8, 2018

Falske nyheter på svensk, via Bergen

naken klintberg 2

Klikk og se et av Werners eksempler

Fint torsdagsvær. Bloggeren går nå ut en tur med Bergen offentlige biblioteks ferske podcast på øret, med «den svenske journalisten og forfatteren Jack Werner om kildekritikk, [og] hvorfor han misliker begrepet «fake news» og hva vandrehistoriene og kommentarfeltene på sosiale medier kan si oss.»

Tilbake fra tur: Dette var svært underholdende. Vi får grelle eksempler på hvordan vandrehistorier og rykter kan skapes på for eksempel Facebook og til og med kan ende opp i pressa. Mange er for gode til å være sanne, men når redaksjonene øyner hundretusenvis av klikk og tilsvarende annonseinntekter, forsvinner kildekritikken som dogg for sola. Men foredraget er egentlig ikke så bibliotekrelevant:

read more »

desember 17, 2017

Alternative nyhetskilder

En bloggpost med denne tittelen er gjort av Terje Alsnes på Spartakus.no. Han skriver og lenker til de mest leste samfunnsorienterte norske bloggene og nettstedene både til venstre og høyre.

Han åpner med ferske tall for tilbakegangen til papiravisene og nå også andre hovedstrøms nettaviser. Og de først nevnte bloggene har nå fra 100 til 300 000 unike brukere pr måned. Med de tildels sterkt høyreorienterte i ledelsen.

Bærum bibliotek har en godt vedlikeholdt oversikt over nyhetskilder i hovedstrøms media, da det mest er disse nyhetssøkestedene fanger opp. Før mener jeg å huske at Bærum skreiv om blogger sammen med nyhetskilder, men nå står det under Sosiale medier.

mai 18, 2017

Alternativ bruk av en torsdagskveld

Verden (og særlig USA) flommer over av bibliotekkampanjer, -konferanser og kurs som handler om om å demme opp for falske nyheter, «alternative fakta» og det som verre er. 1. juni arrangerer den etter hvert veldig internasjonale «bevegelsen» Library 2.0 (23,000 members from 174 countries!) en online og gratis mini-konferanse med tittelen «Digital Literacy & Fake News». 

read more »

juli 18, 2010

Gravende bibliotekarer

 

Ingeborg Rygh Hjorthen

Det er nå økende grunn til å tro at ”gravende bibliotekar” kan bli et begrep med mening i det norske språket. I ei og samme uke i mars fikk en bibliotekar hederspris for det beste journalistiske «gravearbeidet» på 20 år, og en annen viste konkret i et seminar på Det 72. bibliotekmøtet på Hamar hvordan hun og flere bibliotekarer velfortjent har kommet i ”rulletekstene” til viktige NRK-produksjoner.

Alf Endre Magnussen var denne gangen på Aftenposten sitt vinnerlag som fikk prisen for den beste SKUP-avsløringa gjennom tjue år (SKUP = Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse). Magnussen har fått oppmerksomhet tidligere, i 2007, da han og journalistkollegaene i Aftenposten vant SKUP-prisen for opprullinga av vannverksaka på Romerike, som altså nå ble ”20-års-skupet”. I 1999 fikk han og noen andre journalister i samme avis prisen for ”Wiborg-saka”, om ingeniøren som kjempa mot departement og Storting om værmålingene på Hurum, men som døde under mystiske omstendigheter, samtidig som de avslørte at rapporten som dokumenterte det dårlige været på Gardermoen ikke nådde Stortinget innen de vedtok hvor flyplassen skulle ligge.

Under Bibliotekmøtet hadde NBF sitt ytringsfrihetsutvalg et seminar med tittelen ”Den gravende bibliotekar – Bibliotekarens rolle som faktasjekker”. Her fortalte Ingeborg Rygh Hjorthen fra NRK-biblioteket om erfaringene sine som ”researcher” for blant anna NRK si valgsatsing på nett. NRK frikjøpte her bibliotekarer til utvikling av prosjektet, research, faktasjekk og aktive innholdsleverandører. Et suksessfullt innslag her var spalta ”NRK sjekker løftene”, med andre ord om politikerne og partia sine løfter fra forrige valg var oppfylt. Også utsagn i valgkampen fikk bibliotekarenes søkelys på seg. For eksempel fant de at det rød-grønne løftet ikke ble holdt om at prisene i skolefritidsordninga ikke skulle gå opp og at Frp sin påstand er usann om at bare 33 prosent av innvandrerne er i jobb.

Alf Endre Magnussen

Se innledninga til Rygh Hjorthen som pdf eller ppt på Bibliotekmøtets nettsted. (død lenke)